Primeste anunturi noi pe email!
Vreau sa primesc notificari pe email atunci când apare un nou loc de munca dupa aceste criterii:

Director Tehnic în Bucuresti

Director Tehnic în Bucuresti

Director Tehnic


Confidenţial

Director


Locuri de munca la stat

It Director


AMBER STUDIO

Director și director adjunct


Locuri de munca la stat

Director General


COMPLEX HOTELIER UNIREA

Asistent Director


VITACOM ELECTRONICS

Director Marketing


Confidenţial

Director medical


Locuri de munca la stat

Director Marketing


AECTRA AGROCHEMICALS

Nu rata joburile!

Găsim mereu joburi noi conform căutării tale. Setează-ți o alertă de căutare și primești noutățile pe email.

Director adjunct


Locuri de munca la stat

Director Financiar


ADECCO RESURSE UMANE

Director executiv


Locuri de munca la stat

Director General


EURO CONSTRUCŢII ARHIS

Managing Director


Confidenţial

Director General


SALES CONSULTING

Art Director


AMBER STUDIO

Director Vanzari


CORAL DISTRIB 2005

Director Economic


DIRECT LINE INOX IMPEX
Nu rata niciun job! Primește joburile noi direct pe email.
Nu rata niciun job! Primește joburile noi direct pe email.
Dacă dorești să vezi detaliile anunțului, selectează un anunț din stânga. Dacă dorești să setezi o alertă, definește un criteriu de căutare.
Director Tehnic
Confidenţial
Bucuresti

Industrie: Lemn / PVC, Productie

Tip job: Full time

Departament: Prelucrarea lemnului / PVC, Productie

Experiență: Mid-Level (2-5 ani)


Candidatul ideal
Pregatirea si experienta:
Nivelul de studii: Studii superioare tehnice.
Calificari si specializari necesare: Studii postuniversitare in domeniul managementului productiei.
Cunoasterea de limbi straine: limba engleza, preferabil nivel mediu sau avansat.
Operare PC: IMOS, WOOD CAD/CAM. AUTOCAD , Word, Excel, programe de baze de date.

Descrierea jobului

3. Descrierea sarcinilor si activitatilor postului
Planifica activitatea de productie in sectiile de fabricatie in functie de planul de
productie stabilit, pentru a asigura realizarea integrala a indicatorilor cantitativi si
calitativi stabiliti.
Elaboreaza si supune spre aprobare politicile firmei in ceea ce priveste productia.
Organizeaza si controleaza activitatile de mentinere si dezvoltare a capacitatilor de
productie si coordoneaza folosirea corecta si eficienta a fondurilor de investitii.
Organizeaza si coordoneaza introducerea in fabricatie a produselor noi si raspunde
de asigurarea parametrilor prevazuti in documentatie.
Coordoneaza si asigura desfasurarea ritmica a procesului de productie, urmarind
realizarea productiei in conformitate cu planul cerut de departamentul vinzari.
Aproba instructiunile tehnologice pentru fiecare faza de productie, atit la
implementarea cit si la modificarea lor, si asigura adaptarea corespunzatoare a
tehnologiei la variatiile si specificul materiei prime utilizate.
Coordoneaza identificarea, introducerea si mentinerea sub control a proceselor
incluse in sistemul calitatii.
Asigura resursele materiale si informationale necesare pentru implementarea
politicii in domeniul calitatii.
Conduce procesul de asigurare a calitatii in activitatea de productie, conform
procedurilor si standardelor existente.
Organizeaza si conduce sedintele pentru armonizarea obiectivelor pe termen
scurt si sincronizarea activitatilor in vederea realizarii in conditii optime a obiectivelor de
productie.
Elaboreaza proiectul planului de investitii, in conformitate cu prevederile bugetului,
in scopul inbunatatirii gradului de ocupare a capacitatilor de productie existente si
crearii de noi capacitati.
Urmareste incheierea contractelor pentru noile investitii si actioneaza pentru asigurarea la termen a documentatiilor tehnice, conform graficelor de esalonare a investitiilor.
Coordoneaza realizarea si punerea in functiune la termen a noilor capacitati de productie.
Verifica pontajul lunar pentru personalul din subordine si-l transmite Departamentului Resurse Umane.
Organizeaza acordarea concediului de odihna si a zilelor libere pentru personalul
din subordine.
Coordoneaza si participa la solutionarea conflictelor de munca si a plingerilor
angajatilor.
Stabileste conform structurii organizatorice si a ROF sarcinile si responsabilitatile
personalului din subordine, in baza fiselor de post.
Exercita permanent sau temporar, prin delegarea competentelor, acele atributii
specifice specialitatii sale, stabilite prin actul constitutiv al societatii sau prin organul decizional statutar (AGA, CA) in sarcina reprezentantului legal.
Executa orice alte dispozitii date de superiorul ierarhic in realizarea strategiilor pe
termen scurt ale companiei in limitele respectarii temeiului legal.
4. Descrierea responsabilitatilor postului
a) Privind relatiile interpersonale / comunicarea
Asigura un cadru optim pentru mentinerea unor relatii bune intre management si
angajati.
Asigura reprezentarea si apararea intereselor si imaginii companiei in relatiile cu
autoritatile de stat si cu administratia publica locala.
Promoveaza respectul reciproc, colaborarea si transparenta in interiorul departamentului, in raporturile cu alte departamente, precum si in relatiile cu persoanele din afara firmei.
Raspunde de mentinerea, in cadrul departamentului, a unui climat favorabil indeplinirii sarcinilor de lucru.
b) Fata de echipamentul din dotare
Raspunde de functionarea in bune conditii a echipamentului, aparaturii si utilajelor din dotarea firmei.
Raspunde de insusirea si respectarea procedurilor interne legate de utilizarea in conditii optime a echipamentului, aparaturii si a utilajelor din dotarea firmei de catre intreg personalul din subordine.
Raspunde de informarea imediata a persoanelor responsabile privind orice defectiune in functionare a echipamentului cu care si desfasoara activitatea.
Respecta procedurile interne legate de utilizarea autovehiculului pe care-l are in folosinta.
c) In raport cu obiectivele postului
Raspunde de utilizarea optima a resurselor materiale, financiare, patrimoniale si umane alocate pentru realizarea obiectivelor de productie stabilite.
Raspunde de organizarea generala a activitatilor de productie, urmarind asigurarea cu forta de munca.
Raspunde de organizarea optima a programului de lucru, in raport cu planul de productie.
Raspunde de masurile luate pentru folosirea la maximum a capacitatilor de productie, utilizarea completa a timpului de lucru si cresterea productivitatii muncii.
Raspunde de desfasurarea eficienta a activitatii de aprovizionare la nivel local si ia masuri pentru asigurarea materiala a desfasurarii fara intreruperi a procesului de productie.
Raspunde de acceptarea la plata a lucrarilor de investitii, precum si de verificarea calitatii lucrarilor executate.
Raspunde de identificarea nevoilor de instruire ale personalului din subordine si asigura formarea continua a acestuia.
Raspunde de fundamentarea masurilor de motivare si sanctionare a personalului din subordine, participind (alaturi de persoanele abilitate) la luarea acestor masuri, conform procedurilor interne si prevederilor legislative in vigoare.
Raspunde de mentinerea si imbunatatirea sistemului de management al calitatii.
Raspunde de pastrarea confidentialitatii informatiilor la care are acces.
d) Privind securitatea si sanatatea muncii
Respecta normele de Securitate si Sanatate a Muncii si de PSI si raspunde de
insusirea si respectarea acestora de catre toti angajatii din subordine.
e) Privind regulamentele / procedurile de lucru
Respecta si asigura cunoasterea si aplicarea Regulamentului Intern si a Regulamentului de Organizare si Functionare de catre intreg personalul din subordine.
Respecta si aplica politicile generale ale firmei in productie si investitii si raspunde de insusirea si respectarea acestora de catre intreg personalul din subordine.
Respecta si aplica actele normative in vigoare si Contractul Colectiv de Munca aplicabil.
Tab Salariu