Abonare alerta locuri noi de munca

Conecteaza-te rapid cu Facebook sau Google

Salveaza Job

Conecteaza-te rapid cu Facebook sau Google

Sau continua cu adresa de email

Or your alerts
P

• 1 (un) post muncitor I ( electromecanic) la Formația de întreținere și reparații clădiri și insta - Posturi Gov | Locuri de munca la stat

Adaugat: 1 săptămână în urmă

Aplicare Externa

Acest anunt este cu aplicare externa. Cand dati click pe Aplicare Externa veti fi redirectionat pe un alt site pentru a aplica.

Sfaturi de siguranta

  • Nu trimiteti niciodata BANI in avans sau acte de identitate pentru aplicarea la un loc de munca. Nu trimiteti bani in avans pentru promisiuni de angajare sau alte oferte similare.
  • Daca aveti impresia ca acest anunt nu este real, va rugam sa il raportati apasand butonul "Raporteaza Job"
Raporteaza Job
Companie:
Posturi Gov - Locuri de munca la stat
Locatie & Tipul Jobului:
Targu-Jiu | Program Full Time
Nivel experienta:
Nivel mediu
Descriere:

Spitalul Judetean de Urgenta Targu Jiu judetul Gorj Expira in 2024-06-20
Locatie
Gorj

Nivel
Functii de executie

Tip
Permanent

Angajator
Institutii judetene

Categorie


Functie contractuala
AnuntSpitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu, avand sediul in Targu Jiu, strada Progresului, nr. 18, judetul Gorj, organizeaza in conformitate cu prevederile H.G.R. nr. 1336/2022, concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a urmatorului post vacant contractual de executie din statul de functii :

* 1 (un) post muncitor I ( electromecanic) la Formatia de intretinere si reparatii cladiri si instalatii


ACTE NECESARE LA INSCRIERE :

a) formular de inscriere la concurs, conform modelului prevazut la anexa nr. 1 de concurs ;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, aflate in termen de valabilitate;

c) copia certificatului de casatorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, dupa caz;

d) copiile documentelor care atesta nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului;

e) copia carnetului de munca, a adeverintei eliberate de angajator pentru perioada lucrata, care sa ateste vechimea in munca si in specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului conform modelului prevazut la anexa nr. 2 de concurs;

f) certificat de cazier judiciar sau, dupa caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

g) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului;

h) certificatul de integritate comportamentala din care sa reiasa ca nu s-au comis infractiuni prevazute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul national automatizat cu privire la persoanele care au comis infractiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum si pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea si functionarea Sistemului National de Date Genetice Judiciare, cu modificarile ulterioare, pentru candidatii inscrisi pentru posturile din cadrul sistemului de invatamant, sanatate sau protectie sociala, precum si orice entitate publica sau privata a carei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane in varsta, persoane cu dizabilitati sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizica sau evaluarea psihologica a unei persoane;

i) curriculum vitae, model comun european.


Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sanatatii. Pentru candidatii cu dizabilitati, in situatia solicitarii de adaptare rezonabila, adeverinta care atesta starea de sanatate trebuie insotita de copia certificatului de incadrare intr-un grad de handicap, emis in conditiile legii.

Copiile de pe actele prevazute la lit. b)-e), precum si copia certificatului de incadrare intr-un grad de handicap prevazut la alin. (3) se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica cu mentiunea ,,conform cu originalul" de catre secretarul comisiei de concurs.

Documentul prevazut la lit. f) poate fi inlocuit cu o declaratie pe propria raspundere privind antecedentele penale. In acest caz, candidatul declarat admis la selectia dosarelor si care nu a solicitat expres la inscrierea la concurs preluarea informatiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau institutia publica competenta cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevazut la lit. f), anterior datei de sustinere a probei scrise si/sau probei practice.

Dosarele de concurs se depun la Serviciul R.U.O.N.S. -Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu, din str. Progresului nr. 18, jud. Gorj .


CONDITII GENERALE :

a) are cetatenia romana sau cetatenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spatiul Economic European (SEE) sau cetatenia Confederatiei Elvetiene;

b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;

c) are capacitate de munca in conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

d) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;

e) indeplineste conditiile de studii, de vechime in specialitate si, dupa caz, alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs ;

f) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra securitatii nationale, contra autoritatii, contra umanitatii, infractiuni de coruptie sau de serviciu, infractiuni de fals ori contra infaptuirii justitiei, infractiuni savarsite cu intentie care ar face o persoana candidata la post incompatibila cu exercitarea functiei contractuale pentru care candideaza, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;

g) nu executa o pedeapsa complementara prin care i-a fost interzisa exercitarea dreptului de a ocupa functia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfasura activitatea de care s-a folosit pentru savarsirea infractiunii sau fata de aceasta nu s-a luat masura de siguranta a interzicerii ocuparii unei functii sau a exercitarii unei profesii;

h) nu a comis infractiunile prevazute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul national automatizat cu privire la persoanele care au comis infractiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum si pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea si functionarea Sistemului National de Date Genetice Judiciare, cu modificarile ulterioare, pentru domeniile prevazute la art. 35 alin. (1) lit. h din H.G.R. nr. 1336/2022.


CONDITII SPECIFICE DE PARTICIPARE LA CONCURS :

- nivel de studii- scoala generala

- diploma de calificare in meseria de electromecanic

- 9 ani vechime in meseria de electromecanic


Concursul pentru ocuparea posturilor vacante consta in parcurgerea a trei etape successive, dupa cum urmeaza :

- selectia dosarelor de concurs

- proba scrisa -test grila: punctajul este de minimum 50 puncte si maxim 100 puncte.

- proba interviu: punctajul este de minimum 50 puncte si maxim 100 puncte.

Sunt declarati admisi la fiecare proba, candidatii care au obtinut minimum 50 puncte .

Se pot prezenta la urmatoarea proba de concurs, numai candidatii declarati admisi la etapa anterioara.

Nota finala se calculeaza ca medie aritmetica a notelor obtinute la probele de concurs.

Calendarul de concurs :

publicarea anuntului : 07.06.2024

termenul limita de depunere a dosarelor, pana la data de 20.06.2024.04.2024, ora 15,30.

selectia dosarelor si afisarea rezultatelor dosarelor de inscriere, pana la data de 25.06.2024 ;

depunerea contestatiilor in urma selectiei dosarelor de concurs, pana la data de 26.06.2024, ora 15,30 ;

afisarea rezultatelor in urma contestatiilor la selectia dosarelor de inscriere, pana la data de 27.06.2024 ;

desfasurarea probei scrise, in data de 08.07.2024, ora, 9,00 ;

afisarea rezultatelor probei scrise in data de 08.07.2024 ;

depunerea contestatiilor in urma probei scrise, pana la data de 09.07.2024 , ora 15,30 ;

afisarea rezultatelor in urma contestatiilor la proba scrisa, in data de 10.07.2024 ;

desfasurarea probei interviu, in data de 11.07.2024, ora, 9,00 ;

afisarea rezultatelor probei interviu, in data de 11.07.2024;

depunerea contestatiilor in urma probei interviu, pana la data de 12.07.2024, ora 13,00 ;

afisarea rezultatelor in urma contestatiilor la proba interviu, pana la data de 15.07.2024 ;

afisarea rezultatelor finale in data de 16.07.2024 .


Prezentul anunt este insotit de tematica si bibliografia de concurs .

Prezenta in sala pentru proba scrisa si interviu, se face pe baza de cartii de identitate sau a oricarui alt document care atesta identitatea, potrivit legii, aflate in termen de valabilitate .


Relatii suplimentare se pot obtine la numarul de telefon 0253237803 int. 307-Serviciul R.U.O.N.S.-Spitalul Judetean de Urgenta Tg Jiu, din strada Progresului , nr. 18, jud. Gorj.

This action will pause all job alerts. Are you sure?

Cancel Proceed
Numele anuntului: • 1 (un) post muncitor I ( electromecanic) la Formația de întreținere și reparații clădiri și insta - Posturi Gov | Locuri de munca la stat
Autentificare si aplica acum: Utilizati email si parola pentru a va autentifica:
Raporteaza
Share Job Via Sms

Fii informat

Aboneaza-te la newsletter-ul nostru si primeste cele mai recente oferte de munca si informatii despre cariera direct in inbox-ul tau.

Securitatea datelor dumneavoastra este importanta pentru noi. Citeste Politica de confidentialitate.

Raporteaza o problema

B-dul Dimitrie Pompeiu Nr. 9 - 9A, Iride Business Park, Bucuresti

© 2024 Jobradar24. Toate drepturile rezervate.