Abonare alerta locuri noi de munca

Conecteaza-te rapid cu Facebook sau Google

Salveaza Job

Conecteaza-te rapid cu Facebook sau Google

Sau continua cu adresa de email

Or your alerts
P

1Asistent social debutant, 3 ingrijitor1, 1 muncitor calificat lacatus mecanic, 1 economist deb. - Posturi Gov | Locuri de munca la stat

Adaugat: 1 săptămână în urmă

Aplicare Externa

Acest anunt este cu aplicare externa. Cand dati click pe Aplicare Externa veti fi redirectionat pe un alt site pentru a aplica.

Sfaturi de siguranta

  • Nu trimiteti niciodata BANI in avans sau acte de identitate pentru aplicarea la un loc de munca. Nu trimiteti bani in avans pentru promisiuni de angajare sau alte oferte similare.
  • Daca aveti impresia ca acest anunt nu este real, va rugam sa il raportati apasand butonul "Raporteaza Job"
Raporteaza Job
Companie:
Posturi Gov - Locuri de munca la stat
Locatie & Tipul Jobului:
Timisoara | Program Full Time
Nivel experienta:
Nivel mediu
Descriere:

SPITALUL DE PSIHIATRIE GATAIA Expira in 2024-06-24
Locatie
Timis

Nivel
Functii de executie

Tip
Permanent

Angajator
Institutii nationale

Categorie


Functie contractuala
AnuntSpitalul de Psihiatrie Gataia, judetul Timis organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi contractuale vacante , perioada nedeterminata, in conformitate cu H.G. nr. 1336 / 08.11.2022, dupa cum urmeaza:


- 1 post asistent social debutant la compartiment asistenta sociala, perioada nedeterminata

conditii specifice: diploma de licenta in specialitate , fara vechime

- 3 posturi ingrijitor la sectiile III, V Psihiatrie si Farmacie perioada nedeterminata

conditii specifice: scoala generala, fara vechime

- 1 post muncitor calificat IV lacatus mecanic - la Compartiment Tehnic, Intretinere si reparatii - perioada nedeterminata

conditii specifice: certificat de calificare pentru meseria de lacatus mecanic

fara vechime

- 1 post economist debutant - la Compartiment Aprovizionare - perioada nedeterminata

conditii specifice: diploma de licenta in specialitate , fara vechime

CONDITII GENERALE PENTRU INSCRIEREA LA CONCURS:

a) are cetatenia romana, sau cetatenia unui alt stat membru ale Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spatiului Economic European (SEE) sau cetatenia Confederatiei Elvetiene;

b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;

c) are capacitate de munca in conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

d) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de families au de unitatiile sanitare abilitate;

e) indeplineste conditiile de studii, de vechime in specialitate si , dupa caz, alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs ;

f ) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra securitatii nationale, contra autoritatii, contra umanitatii , infractiuni de coruptie sau de serviciu, infractiuni de fals ori contra infaptuirii justitiei, infractiuni savarsite cu intentie care ar face o persoana candidata la post incompatibila cu exercitarea functiei contractuale pentru care candideaza, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

g ) nu executa o pedeapsa complementara prin care i-a fost interzisa exercitarea dreptului de a ocupa functia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfasura activitatea de care s-a folosit pentru savarsirea infractiunii sau fata de aceasta nu s-a luat masura de siguranta a interzicerii ocuparii unei functii sau a exercitarii unei profesii;

h ) nu a comis infractiunile prevazute la art.1 alin (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul national automatizat cu privire la persoanele care au comis infractiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum si pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea si functionarea Sistemului National de Date Genetice Judiciare, cu modificarile ulterioare, pentru domeniile prevazute la art.35 alin. (1) lit. h).


DOSARUL DE INSCRIERE VA CUPRINDE:

a) formularul de inscriere la concurs ;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, aflate in termen de valabilitate;

c) copia certificatului de casatorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, dupa caz;

d) copiile documentelor care atesta nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institutia publica;

e) copia carnetului de munca sau, a adeverintei eliberate de angajator pentru perioada lucrata, care sa ateste vechimea in munca si in specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

f) certificatul de cazier judiciar sau, dupa caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

g) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata de medicul de familie al candidatului sau de catre unitati sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului ;

h) certificatul de integritate comportamentala din care sa reiasa ca nu s-au comis infractiuni prevazute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul national automatizat cu privire la persoanele care au comis infractiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum si pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea si functionarea Sistemului National de Date Genetice Judiciare, cu modificarile ulterioare, pentru candidatii inscrisi pentru posturile din cadrul sistemului de invatamant, sanatate sau protectie sociala, precum si orice entitate publica sau privata a carei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane in varsta, persoane cu dizabilitati sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizica sau evaluarea psihologica a unei persoane;

i) curriculum vitae, model comun European.


Calendarul de desfasurare al concursului :

- Publicare anunt - 10.06.2024

- Termen depunere dosare inscriere - 24.06.2024, ora 14,00

- Rezultat selectie dosare de concurs - 26.06.2024

- Termen depunere contestatii - 27.06.2024

- Rezultat raspuns contestatii - 28.06.2024

- Proba scrisa - 02.07.2024, ora 10,00

- Afisare rezultat proba scrisa - 02.07.2024 ora 13,00

- Termen depunere contestatii - 03.07.2024 ora 10,00

- Rezultat raspuns contestatii - 03.07.2024 ora 14,00

- Proba interviu - 05.07.2024, ora 10,00

- Afisare rezultat probe - 05.07.2024 ora 14,00

- Termen depunere contestatii - 08.07.2024 ora 10,00

- Rezultat raspuns contestatii - 08.07.2024 ora 13,00

- Afisare rezultat final -09.07.2024

Taxa de concurs este de 30 lei pentru posturile scoase la concurs si se achita la casieria spitalului.

Dosarele de inscriere se depun la sediul spitalului, SERVICIUL RUNOS, informatii suplimentare privind desfasurarea concursului la telefon 0256 410047, int.124.

This action will pause all job alerts. Are you sure?

Cancel Proceed
Numele anuntului: 1Asistent social debutant, 3 ingrijitor1, 1 muncitor calificat lacatus mecanic, 1 economist deb. - Posturi Gov | Locuri de munca la stat
Autentificare si aplica acum: Utilizati email si parola pentru a va autentifica:
Raporteaza
Share Job Via Sms

Fii informat

Aboneaza-te la newsletter-ul nostru si primeste cele mai recente oferte de munca si informatii despre cariera direct in inbox-ul tau.

Securitatea datelor dumneavoastra este importanta pentru noi. Citeste Politica de confidentialitate.

Raporteaza o problema

B-dul Dimitrie Pompeiu Nr. 9 - 9A, Iride Business Park, Bucuresti

© 2024 Jobradar24. Toate drepturile rezervate.