Primeste anunturi noi pe email!
Vreau sa primesc notificari pe email atunci când apare un nou loc de munca dupa aceste criterii:

10 Posturi GOV Buzau (locuri de munca la stat in Buzau)

Filtre
Sortare
Departament
Industrii
Tipul jobului
Nivel experienta
Companie

10 Posturi GOV Buzau (locuri de munca la stat in Buzau)

Cauta printr-o varietate mare de locuri de munca la stat in Buzau si aplica la cele mai potrivite Posturi GOV in Buzau pentru experienta ta.

Cauta printr-o varietate mare de locuri de munca la stat in Buzau si aplica la cele mai potrivite Posturi GOV in Buzau pentru experienta ta.

Îngrijitor - Posturi Gov | Locuri De Munca La Stat


Liceul Teoretic "Nicolae Iorga" Nehoiu Expira in 2024-03-05 LocatieBuzau NivelFunctii de executie Tip Permanent AngajatorInstitutii locale CategorieFunctie contractualaAnunt Anuntul a fost rectificat la solicitarea institutiei angajatoare, conform documentului atasat urmator:Document atasat corectatLICEUL TEORETIC ,,NICOLAE IORGA" NEHOIU organizeaza concurs pentru ocuparea postului vacant - 1 norma ingrijitorDenumirea postului vacant: INGRIJITOR; Numarul posturilor: 1 post; Nivelul postului: EXECUTIE Durata timpului de lucru: 8 ore/zi, 40 ore/saptamana; Perioada pentru care se incheie contractul individual de munca: PERIOADA NEDETERMINATA;I. CONDITII NECESARE: 1. Conditii generale prevazute de art. 15 din H.G. nr. 1336/2022: a) are cetatenia romana sau cetatenia unui alt stat membru UE, a unui stat parte la Acordul privind Spatiul Economic European (SEE) sau cetatenia Confederatiei Elvetiene; b) cunoaste limba romana, scris si vorbit; c) are capacitate de munca in conformitate cu preve
Posturi Gov - Locuri de munca la stat

Casier Colector - Posturi Gov | Locuri De Munca La Stat


INSTITUTIA DE INTERES PUBLIC PIETE TARGURI SI OBOARE RAMNICU SARAT, JUD. BUZAU Expira in 2024-03-04 LocatieBuzau NivelFunctii de executie Tip Permanent AngajatorInstitutii locale CategorieFunctie contractualaAnunt INSTITUTIA DE INTERES PUBLIC PIETE TARGURI SI OBOARE RM SARAT, cu sediul in localitatea Rm.Sarat, strada Piata Halelor bl. 9, sc. A,ap. 5 judetul Buzau organizeaza examen pentru ocuparea postului vacant - post unic, functie contractuala, de executie, de casier colector , grad I Concursul se va desfasura astfel: - Proba scrisa in data de 12.03.2024 ora 10 si interviul in data de 14.03.2024 ora 10 la sediul I.I.P- P.T.O Rm. Sarat . Pentru participarea la concurs candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: - studii medii cu diploma de bacalaureat, - vechime 5 ani in domeniu, -cunoastere limba romana , fara cazier judiciar, apt medical, experienta in lucru cu formulare cu regim special -Bibliografie: - Legea 53 / 2003 - Codul muncii - cu modificarile si completarile
Posturi Gov - Locuri de munca la stat

Îngrijitor școală - Posturi Gov | Locuri De Munca La Stat


Scoala Gimnaziala Comuna Viperesti, judetul Buzau Expira in 2024-03-01 LocatieBuzau NivelFunctii de executie Tip Permanent AngajatorInstitutii locale CategorieFunctie contractualaAnunt ANUNT Scoala Gimnziala Comuna Viperesti organizeaza concurs, in conformitate cu HOTARAREA Nr. 1336/2022 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice pentru ocuparea unui post vacant : Nr crt Tipul postului Numar de posturi Categoria de personal Statutul postului/viabilitatea 1 INGRIJITOR II STUDII MEDII 0,25 PERSONAL NEDIDACTIC POST VACANT/ PERIOADA NEDETERMINATA 0,25 NORMAAngajator: SCOALA GIMNAZIALA COMUNA VIPERESTI 1. Conditii generale de ocupare a postului: a) Are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania; b) Cunoaste de limba romana, scris si vorbit; c) Are varst
Posturi Gov - Locuri de munca la stat

Consilier Juridic,​ Studii Superioare,​ Grad I - Posturi Gov | Locuri De Munca La Stat


Centrul Judetean de Cultura si Arta Buzau Expira in 2024-02-28 LocatieBuzau NivelFunctii de executie Tip Permanent AngajatorInstitutii judetene CategorieFunctie contractualaAnunt A N U N T - 14.02.2024* (*conform art. 18 din HG1336/2022, anuntul se publica cu cel putin 15 zile lucratoare inainte de data stabilita pentru prima proba a concursului pentru ocuparea unui post vacant)CENTRUL JUDETEAN DE CULTURA SI ARTA BUZAU, cu sediul in Municipiul Buzau, strada Aleea Castanilor, nr. 1, judetul Buzau organizeaza, la sediul institutiei, concurs pentru ocuparea unui post de executie de natura contractuala, pe perioada nedeterminata, cu respectarea prevederilor din H.G. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice:1 post de Consilier Juridic, studii superioare, grad I, cu o durata a timpului de lucru de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/saptamana, la Compartimentul Contabilitate
Posturi Gov - Locuri de munca la stat

Informatician 0,​5 NormĂ - Posturi Gov | Locuri De Munca La Stat


SCOLA GIMNAZIAL ,,GENERAL GRIGORE BASTAN" BUZAU Expira in 2024-02-27 LocatieBuzau NivelFunctii de executie Tip Permanent AngajatorInstitutii locale CategorieFunctie contractualaAnunt Conditii specifice pentru postul de informatician S: * studii superioare cu diploma de licenta in domeniu; * aviz medicina muncii, cu mentiunea ,,apt medical si apt psihologic"; * aviz de integritate comportamentala, conform Legii nr. 118/2019. * Vechime in munca: minimum 5 ani * Vechime in specialitatea studiilor: nu este cazul * Competente IT: * operare PC ( suitele MS Office, G Suite pentru Educatie, navigare Internet); * operare baze de date, SIIIR ; -instalari, configurari de programe, platforme, imprimante; * abilitati de comunicare si relationare; * capacitate de gestionare a timpului si a prioritatilor. Configurare, administrare retele de calculatoare; * configurare, instalare, mentenanta tehnica de calcul; CALENDARUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUTIEI: Etapa de c
Posturi Gov - Locuri de munca la stat

Medic în Specialitatea Pneumologie La Tbc - Posturi Gov | Locuri De Munca La Stat


Spitalul Orasenesc Nehoiu, judetul Buzau Expira in 2024-03-11 LocatieBuzau NivelFunctii de executie Tip Permanent AngajatorInstitutii locale CategorieFunctie contractualaAnunt A N U N T SPITALUL ORASENESC NEHOIU JUDETUL BUZAU, Inconformitatecuprevederile O.M.S nr.166/26.01.2023 ,scoate la CONCURS : -un post deMEDICconfirmatinspecialitateaPNEUMOLOGIE la Dispensarul T.B.C., cunormaintreaga,perioadanedeterminata, (1) Pentruinscrierea la concurs,candidatiivorprezentaundosar care vacontineurmatoareledocumente: a) formular de inscriere la concurs, conform modeluluiprevazut la Anexa nr. 2 a O.M.S nr.166/2023; b) copiaactului de identitatesauorice alt document care atestaidentitatea, potrivitlegii, aflateintermen de valabilitate; c) copiacertificatului de casatoriesau a altui document prin care s-a realizatschimbarea de nume, dupacaz; d) copiiledocumentelor care atestanivelulstudiilorsi ale altoracte care atestaefectuareaunorspecializari,precumsicopiiledocumentelor care atestaindeplinireacondi
Posturi Gov - Locuri de munca la stat

Fizician Medical La Radiologie și Imagistică - Posturi Gov | Locuri De Munca La Stat


Spitalul Orasenesc Nehoiu, judetul Buzau Expira in 2024-03-11 LocatieBuzau NivelFunctii de executie Tip Permanent AngajatorInstitutii locale CategorieFunctie contractualaAnunt A N U N T SPITALUL ORASENESC NEHOIU JUDETUL BUZAU, InconformitatecuprevederileH.G.R. nr.1336/28.10.2022, SPITALUL ORASENESC NEHOIUscoate la CONCURS,un post de FIZICIAN MEDICAL cunormaintreaga, perioadanedeterminata ,dincadrul - Pentruinscrierea la concurs,candidatiivorprezentaurmatoareledocumente: a) formular de inscriere la concurs, conform modeluluiprevazut la Anexa nr. 2 aH.G.R.1336/2022, b) copiaactului de identitatesauorice alt document care atestaidentitatea, potrivitlegii, aflateintermen de valabilitate; c) Copiacertificatului de casatoriesauaaltui document prin care s-a realizatschimbarea de nume, dupacaz; d) Copiiledocumentelor care atestanivelulstudiilorsi ale altoracte care atestaefectuareaunorspecializari, e) Copiacarnetului de munca, aadeverinteieliberate de angajatorpentruperioadalucrata, (modelin A
Posturi Gov - Locuri de munca la stat

Operator Sunet,​ Studii M/​g,​ Treapta I - Posturi Gov | Locuri De Munca La Stat


Centrul Judetean de Cultura si Arta Buzau Expira in 2024-02-28 LocatieBuzau NivelFunctii de executie Tip Permanent AngajatorInstitutii judetene CategorieFunctie contractualaAnunt A N U N T - 14.02.2024* (*conform art. 18 din HG1336/2022, anuntul se publica cu cel putin 15 zile lucratoare inainte de data stabilita pentru prima proba a concursului pentru ocuparea unui post vacant)CENTRUL JUDETEAN DE CULTURA SI ARTA BUZAU, cu sediul in Municipiul Buzau, strada Aleea Castanilor, nr. 1, judetul Buzau organizeaza, la sediul institutiei, concurs pentru ocuparea unui post de executie de natura contractuala, pe perioada nedeterminata, cu respectarea prevederilor din H.G. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice:1 post de operator sunet, studii M/G, treapta I, cu o durata a timpului de lucru de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/saptamana, la Compartimentul Cercetare, Conservar
Posturi Gov - Locuri de munca la stat

Asistent Medical Generalist-compartiment Recuperare Medicina Fizica și Balneologie-spitalizare De Zi - Posturi Gov | Locuri De Munca La Stat


Spitalul de boli cronice Smeeni, judetul Buzau Expira in 2024-02-28 LocatieBuzau NivelFunctii de executie Tip Permanent AngajatorInstitutii locale CategorieFunctie contractualaAnunt ANUNTSpitalul de Boli Cronice Smeeni, cu sediul in comuna Smeeni, str. Principala, nr. 991, judetul Buzau, avand in vedere prevederile H.G. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare si a O.U.G. nr.115/14.12.2023, art.7,( posturi unice), organizeaza concurs de recrutare, in vederea ocuparii unui post contractual vacant de: - 1 post vacant de asistent medical generalist(post unic) in cadrul compartimentului Recuperare medicina fizica si balneologie-Spitalizare de zi, perioada nedeterminata cu norma intreaga si durata timpului de lucru de 8 ore zilnic.Inscrierea la concurs - conform art. 35 din H.G. nr. 1336/2022:(1) Pentru inscrierea la conc
Posturi Gov - Locuri de munca la stat

1 Post Medic Primar și 2 Posturi Medic Specialist Specialitatea Cardiologie - Posturi Gov | Locuri De Munca La Stat


Spitalul Judetean de Urgenta Buzau Expira in 2024-03-01 LocatieBuzau NivelFunctii de executie Tip Permanent AngajatorInstitutii judetene CategorieFunctie contractuala * 1 post vacant cu norma intreaga de medic primar confirmat in specialitatea cardiologie la Sectia Cardiologie * 2 posturi vacante cu norma intreaga de medic specialist confirmat in specialitatea cardiologie la Sectia CardiologieDocumente solicitate condidatilor In vederea inscrierii pentru concurs candidatul va depune la un dosar cuprinzand urmatoarele documente: a) formularul de inscriere la concurs, conform modelului prevazut in anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 1.336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice (HG nr. 1.336/2022); b) copia de pe diploma de licenta si certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici stomatologi, farmacisti si, respectiv, adeverinta de confirmare in gradul
Posturi Gov - Locuri de munca la stat
Ordonează după:
Nu rata niciun job!
Primește joburile noi direct pe email.