Primeste anunturi noi pe email!
Vreau sa primesc notificari pe email atunci când apare un nou loc de munca dupa aceste criterii:

15 Posturi GOV Harghita (locuri de munca la stat in Harghita)

Filtre
Sortare
Departament
Industrii
Tipul jobului
Nivel experienta
Companie

15 Posturi GOV Harghita (locuri de munca la stat in Harghita)

Cauta printr-o varietate mare de locuri de munca la stat in Harghita si aplica la cele mai potrivite Posturi GOV in Harghita pentru experienta ta.

Cauta printr-o varietate mare de locuri de munca la stat in Harghita si aplica la cele mai potrivite Posturi GOV in Harghita pentru experienta ta.

Consilier - Posturi Gov | Locuri De Munca La Stat


Primaria comunei Lunca de Jos Expira in 2024-03-07 LocatieHarghita NivelFunctii de executie Tip Temporar AngajatorPrimarii CategorieFunctie contractualaAnunt 1. Denumirea functiei publice de executie temporar vacanta: - CONSILIER, clasa I grad profesional DEBUTANT - Compartiment Agricol in cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Lunca de Jos 2. Probele pentru concurs: - selectie dosare - proba scrisa - interviu 3. Conditiile de desfasurare a concursului: 3.1. Locul de desfasurare a concursului: - la sediul U.A.T. Comuna Lunca de Jos, judetul Harghita: Comuna Lunca de Jos, sat Lunca de Jos, nr.647, judetul Harghita 3.2. Probele concursului, data si ora desfasurarii: - selectie dosare : - in termen de maxim 5 zile de la expirarea termenului de depunere a dosarelor de concurs. - proba scrisa : - 18.03.2024 - ora 1000 - la sediul U.A.T. Comuna Lunca de Jos, judetul Harghita: Comuna Lunca de Jos, sat Lunca de Jos, nr.647, judetul Harghita - interviu : data si ora sustinerii
Posturi Gov - Locuri de munca la stat

Îngrijitor - Posturi Gov | Locuri De Munca La Stat


Primaria Orasului Cristuru Secuiesc, judetul Harghita Expira in 2024-03-01 LocatieHarghita NivelFunctii de executie Tip Permanent AngajatorPrimarii CategorieFunctie contractualaAnunt DENUMIREA POSTULUI: ingrijitor NUMARUL POSTURILOR:1 post vacant NIVELUL POSTULUI: functie de executie COMPARTIMENT/STRUCTURA: Compartiment de administratie publica locala, centru de relatii, informatii publice DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe saptamana PERIOADA: nedeterminataConditii specifice de participare la concurs:- studii : minimum 10 clase - vechime in munca - 3 ani .)Calendarul de desfasurare a concursului, respectiv data limita si ora pana la care se pot depune dosarele de concurs: afisat la data de 19 februarie 2024 - termenul de depunere a dosarelor 10 zile lucratoare de la afisare: 19 februarie 2024 -01 martie 2024 , 14,00 la sediul institutiei; - selectia dosarelor: 4 martie 2024, ora10,00 la sediul institutiei;- proba scrisa in data de 11 martie 2024, ora 10.00, la sediul i
Posturi Gov - Locuri de munca la stat

Mediator școlar - Posturi Gov | Locuri De Munca La Stat


Scoala Gimnaziala ,,Tompa Laszlo", Odorheiu Secuiesc, judetul Harghita Expira in 2024-03-06 LocatieHarghita NivelNespecificat Tip Nespecificat AngajatorInstitutii locale CategorieFunctie publicaAnunt Denumirea postului - functia de Mediator scolar, post vacant, contractual, pe perioada determinata. Gradul/Treapta profesional/profesionala: Functie Mediator scolar. Scopul principal al postului:. In calitate de mediator scolar trebuie sa asigure si sa raspunda de buna organizare si desfasurare a activitatii de mediere scolara: 1. Faciliteaza dialogul scoala-familie-comunitate; 2. Contribuie la mentinerea si dezvoltarea increderii si a respectului fata de scoala in comunitate si a respectului scolii fata de comunitate; 3. Colecteaza datele statistice relevante pentru monitorizarea accesului la educatie si mentinerea copiilor in sistemul educational obligatoriu; 4. Consemneaza cu acuratete si obiectivitate problemele educationale sau de alta natura care au efect asupra participarii la educa
Posturi Gov - Locuri de munca la stat

Educator Studii M - Posturi Gov | Locuri De Munca La Stat


Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Harghita Expira in 2024-03-06 LocatieHarghita NivelFunctii de executie Tip Permanent AngajatorInstitutii locale CategorieFunctie contractualaAnunt la Centrul de Plasament de Tip Familial nr.1 Cristuru Secuiesc Educator cu studii M- pe durata nedeterminata 1 post Conditii de participare: * Studii medii cu diploma de bacalaureat * Capacitatea de a lucra in echipa * Vechime minim 1 an Durata timpului de lucru 8 ore/40 ore saptamanaPoate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care indeplineste conditiile prevazute de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si cerintele specifice prevazute la art. 542 alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare: a) are cetatenia romana sau cetatenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spatiul Economi
Posturi Gov - Locuri de munca la stat

Muncitor Calificat - Posturi Gov | Locuri De Munca La Stat


Gradinita kis herceg Expira in 2024-03-08 LocatieHarghita NivelFunctii de executie Tip Permanent AngajatorInstitutii locale CategorieFunctie contractualaAnunt Anunt organizare in data de 11.03.2024 -13.03.2024 a examenului concurs pentru ocuparea posturilor nedidactice, Muncitor calificat conform H.G. 1336/2022A.) Gradinita Kis Herceg cu sediul in Miercurea Ciuc, strada Aleea Avantului, nr.15, judetul Harghita, organizeaza concurs, pentru ocuparea urmatoarele posturi contractuale, conform H.G. nr. 1336/28.10.2022, publicata in M.O.F. din 08.11.2022.1. Denumirea postului: Muncitor calificat ( intretinator), norma partiala Studii: medii si de specialitate (instalator apa gaz si zidar-zugrav) Vechime in specialitati 5 ani Numarul de posturi: 0,5 Durata timpului de lucru: 4 ore/zi Durata incheiere contract individual de munca: NEDETERMINAT Principalele cerinte ale postului: intretinerea cladirilor in stare de functionare; reparatii curente/zugravit2. Denumirea postului: Muncitor calificat
Posturi Gov - Locuri de munca la stat

Șofer AutosanitarĂ I - Posturi Gov | Locuri De Munca La Stat


SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN HARGHITA Expira in 2024-03-08 LocatieHarghita NivelFunctii de executie Tip Permanent AngajatorInstitutii judetene CategorieFunctie contractualaAnunt - 1 post de sofer autosanitara I, nivel studii M, cu norma intreaga, pe perioada nedeterminata la Statia centrala de ambulanta din Miercurea Ciuc/ Compartiment asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat; - 1 post de sofer autosanitara I, nivel studii M, cu norma intreaga, pe perioada nedeterminata la Substatia de ambulanta din Gheorgheni/ Compartiment asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat; - 1 post de sofer autosanitara I, nivel studii M, cu norma intreaga, pe perioada nedeterminata la Substatia de ambulanta din Corund/ Compartiment asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat;Conditii specifice de participare la concurs/examen: - diploma de bacalaureat sau diploma de absolvire a liceului; - minim 6 ani vechime ca sofer profesionist sau 3 ani vechime ca sofe
Posturi Gov - Locuri de munca la stat

Casier - Posturi Gov | Locuri De Munca La Stat


CONSILIUL LOCAL GALAUTAS-SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA SI DE CANALIZARE AL COMUNEI GALAUTAS Expira in 2024-03-01 LocatieHarghita NivelFunctii de executie Tip Temporar AngajatorInstitutii locale CategorieFunctie contractualaAnunt CONSILIUL LOCAL GALAUTAS-SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA SI DE CANALIZARE AL COMUNEI GALAUTAS organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea a 1 post unic, contractual, vacant de casier ( 1/2 norma) pe perioada determinata.Conditii specifice pentru ocuparea postului contractual vacant de casier: Nivel studiilor: studii liceale absolvite cu diploma; Vechime in munca: nu este necesara;Calendarul de desfasura a concursului: - Publicarea anuntului : 23.02.2024 - Depunerea dosarelor: pana la data de 01.03.2024 ora 15:00 -Selectare dosare : 04.03.2024 ora 15:00. Candidatii nemultumiti pot face contestatie in termen de 24 de ore de la data afisarii, rezultatelor pentru proba de selectie a dosarelor: 05.03.2024 ora 15:00 Comisia de solutionare a contest
Posturi Gov - Locuri de munca la stat

Ingrijitor - Posturi Gov | Locuri De Munca La Stat


Orasul Vlahita Expira in 2024-03-07 LocatieHarghita NivelFunctii de executie Tip Permanent AngajatorPrimarii CategorieFunctie contractualaAnunt 1 post - Ingrijitor in Compartimentul urbanism, amenajarea teritoriului, protectia mediului si administrarea domeniului public si privat in cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orasului Vlahita pe perioada nedeterminata, cu durata de munca normala 8/40. Dosarele de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu: a) formular de inscriere la concurs; b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, aflate in termen de valabilitate; c) copia certificatului de casatorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, dupa caz; d) copiile documentelor care atesta nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institu
Posturi Gov - Locuri de munca la stat

Guard/​femeie De Serviciu - Posturi Gov | Locuri De Munca La Stat


PRIMARIA COMUNEI FELICENI, JUDETUL HARGHITA Expira in 2024-02-28 LocatieHarghita NivelFunctii de executie Tip Permanent AngajatorPrimarii CategorieFunctie contractualaAnunt Denumirea postului: GUARD/FEMEIE DE SERVICIU, clasa III Conditii de participare la concurs: - conditiile generale prevazute de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si cerintele specifice prevazute la art. 542 alin. (1) si (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; - conditii de studii: studii medii sau liceale; - vechime in munca necesara ocuparii postului: min. 3 ani.Calendarul de desfasurare al concursului: * 15.02.2024 - 28.02.2024 - depunerea dosarelor, in intervalul orar 900 - 1300; * 28.02.2024 - selectia dosarelor; * 28.02.2024, ora 1400 - afisarea rezultatelor selectiei dosarelor; * 01.03.2024, ora 1400 - termen depunere contestatii la selectia dosarelor; * 01.03.2024 - solutionarea contestatiilor; *
Posturi Gov - Locuri de munca la stat

Post Informatician 1 Normă - Posturi Gov | Locuri De Munca La Stat


Scoala Gimnaziala "Kos Karoly" Gheorgheni Expira in 2024-03-06 LocatieHarghita NivelFunctii de executie Tip Permanent AngajatorInstitutii nationale CategorieFunctie contractualaAnunt Scoala Gimnaziala ,,Kos Karoly" Gheorgheni, cu sediul in Mun. Gheorgheni, Strada Kossuth Lajos nr 124, judetul Harghita, organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a functiei contractuale vacante de informatician S, 1 (Unu) norma, conform HG 1336/08.11.2022 Denumirea postului: INFORMATICIAN Numarul posturilor: 1 norma post vacant Nivelul postului: functie de executie Compartimemt /structura Auxiliar CALENDARUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUTIEI: Etapa de concurs Data/perioada orara Publicarea anuntului 22.02.2024Depunerea dosarelor de concurs data limita 06.03.2024, orele 11:00-13:00 Selectia dosarelor de inscriere si afisarea rezultatelor 07.03.2024, orele 9:00-12:00 Depunerea contestatiilor privind rezultatele selectiei dosarelor 08.03.
Posturi Gov - Locuri de munca la stat

Consilier,​ Clasa I,​ Grad Profesional Debutant - Posturi Gov | Locuri De Munca La Stat


Primaria comunei Lunca de Jos Expira in 2024-03-07 LocatieHarghita NivelFunctii de executie Tip Temporar AngajatorPrimarii CategorieFunctie contractualaAnunt 1. Denumirea functiei publice de executie temporar vacanta: - CONSILIER, clasa I grad profesional DEBUTANT - Compartiment Agricol in cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Lunca de Jos 2. Probele pentru concurs: - selectie dosare - proba scrisa - interviu 3. Conditiile de desfasurare a concursului: 3.1. Locul de desfasurare a concursului: - la sediul U.A.T. Comuna Lunca de Jos, judetul Harghita: Comuna Lunca de Jos, sat Lunca de Jos, nr.647, judetul Harghita 3.2. Probele concursului, data si ora desfasurarii: - selectie dosare : - in termen de maxim 5 zile de la expirarea termenului de depunere a dosarelor de concurs. - proba scrisa : - 18.03.2024 - ora 1000 - la sediul U.A.T. Comuna Lunca de Jos, judetul Harghita: Comuna Lunca de Jos, sat Lunca de Jos, nr.647, judetul Harghita - interviu : data si ora sustinerii
Posturi Gov - Locuri de munca la stat

Asistent Medical Generalist - Posturi Gov | Locuri De Munca La Stat


SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN HARGHITA Expira in 2024-03-01 LocatieHarghita NivelFunctii de executie Tip Temporar AngajatorInstitutii judetene CategorieFunctie contractualaAnunt - 1 post de asistent medical generalist, nivel studii PL, pe perioada determinata la Substatia de ambulanta din Vlahita/ Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat; 6 luni vechime ca as.med generalist;Conditii specifice de participare la concurs/examen: - diploma de absolvire a scolii postliceale sanitare- certificat de competente profesionale; - minim 6 luni vechime ca as.med generalist;Concursul se va organiza la sediul Serviciului de Ambulanta Judetean Harghita din strada Miko, nr.3, Miercurea-Ciuc, conform calendarului urmator: - 01.03.2024, ora 12:00: termenul limita de depunere a dosarelor; - 04.03.2024, ora 12:00: afisarea rezultatul verificarii dosarelor; - 05.03.2024, ora 12:00: depunerea contestatiilor; ora: 13:30: rezolvarea lor; - 08.03.2024, ora 09:00: proba scrisa
Posturi Gov - Locuri de munca la stat

Asistent Medical Generalist - Posturi Gov | Locuri De Munca La Stat


SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN HARGHITA Expira in 2024-03-11 LocatieHarghita NivelFunctii de executie Tip Permanent AngajatorInstitutii judetene CategorieFunctie contractualaAnunt -1 post de asistent medical generalist, nivel studii PL, pe perioada nedeterminata la Substatia de ambulanta din Gheorgheni/ Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat;Conditii specifice de participare la concurs/examen: - diploma de absolvire a scolii postliceale sanitare- certificat de competente profesionale; - minim 6 luni vechime as.med generalist;Concursul se va organiza la sediul Serviciului de Ambulanta Judetean Harghita din strada Miko, nr.3, Miercurea-Ciuc, conform calendarului urmator: - 11.03.2024, ora 12:00: termenul limita de depunere a dosarelor; - 12.03.2024, ora 12:00: afisarea rezultatul verificarii dosarelor; - 13.03.2024, ora 12:00: depunerea contestatiilor; ora: 13:30: rezolvarea lor; - 18.03.2024, ora 09:00: proba scrisa; ora:12:00: rezultatul; - 19.03.20
Posturi Gov - Locuri de munca la stat

Moasa,​ Asistent Medical,​ Registrator Medical,​ Infirmier,​ Ingrijitor Curatenie,​ Informatician - Posturi Gov | Locuri De Munca La Stat


Spitalul Judetean de Urgenta Miercurea-Ciuc Expira in 2024-03-01 LocatieHarghita NivelFunctii de executie Tip Permanent AngajatorInstitutii judetene CategorieFunctie contractualaAnunt Spitalul Judetean de Urgenta Miercurea-Ciuc organizeaza concurs pentru ocuparea posturilor vacante contractuale in perioada 12.03.2024-15.03.2024, la sediul Consiliului Judetean Harghita, din Miercurea Ciuc, Piata Libertatii nr. 5. Posturi vacante, pe perioada nedeterminata cu norma intreaga: Moasa grad: debutant-principal -1 post la Sala de nastere Obstetrica-Ginecologie Asistent medical generalist grad: debutant-principal -2 posturi la Sectia Neonatologie Asistent medical generalist grad: debutant-principal -1 post la Compartiment Neurochirurgie Asistent medical generalist grad: debutant-principal -2 posturi la Sectia Chirurgie generala Asistent medical generalist grad: debutant-principal -1 post la Sectia Ortopedie si Traumatologie Asistent medical generalist grad: debutant-principal -1 post la Sectia
Posturi Gov - Locuri de munca la stat

Medic Veterinar Grad Profesional I și Inginer Grad Profesional I - Posturi Gov | Locuri De Munca La Stat


Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Harghita Expira in 2024-03-06 LocatieHarghita NivelFunctii de executie Tip Temporar AngajatorInstitutii locale CategorieFunctie contractualaAnunt Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Harghita, cu sediul in mun. Miercurea Ciuc, str. Progresului nr. 14, judetul Harghita, organizeaza concurs pentru ocuparea unor functii contractual vacante in conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/ 28.10.2022, respectand prevederile OUG 115/2023, dupa cum urmeaza:DENUMIREA POSTULUI: medic veterinar grad profesional I NUMARUL POSTURILOR: 1 post vacant NIVELUL POSTULUI: functie de executie COMPARTIMENT/STRUCTURA: -functie stabilita conform Ordinului ANSVSA nr.64/2007 DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe saptamana PERIOADA: determinataDENUMIREA POSTULUI: Inginer grad profesional I NUMARUL POSTURILOR: 1 post vacant NIVELUL POSTULUI: functie de executie COMPARTIMENT/STRUCTURA: functie stabilita conform Ordinu
Posturi Gov - Locuri de munca la stat
Util pentru tine
Aboneaza-te acum, e gratis!
Primeste notificari pe e-mail cand apare un anunt nou. Acum sunt 15 anunturi pentru cautarea ta.
Te poti dezabona oricand doresti
Ordonează după:
Nu rata niciun job!
Primește joburile noi direct pe email.