Primeste anunturi noi pe email!
Vreau sa primesc notificari pe email atunci când apare un nou loc de munca dupa aceste criterii:

12 Posturi GOV Sibiu (locuri de munca la stat in Sibiu)

Filtre
Sortare
Departament
Industrii
Tipul jobului
Nivel experienta
Companie

12 Posturi GOV Sibiu (locuri de munca la stat in Sibiu)

Cauta printr-o varietate mare de locuri de munca la stat in Sibiu si aplica la cele mai potrivite Posturi GOV in Sibiu pentru experienta ta.

Cauta printr-o varietate mare de locuri de munca la stat in Sibiu si aplica la cele mai potrivite Posturi GOV in Sibiu pentru experienta ta.

Medic - Posturi Gov | Locuri De Munca La Stat


Spitalul de Pneumnoftiziologie Sibiu Expira in 2024-02-28 LocatieSibiu NivelFunctii de executie Tip Permanent AngajatorInstitutii locale CategorieFunctie contractualaAnunt 1 post medic specialist cu competenta in somnologie de nivel I si II in cadrul Sectiei Clinice Pneumologie I 1 post de medic primar cu competenta in bronhologie in cadrul Sectiei Clinice Pneumologie I. Etapele concursului DATA 1. Publicare anunt 14.02.2024 2. Depunerea dosarelor de concurs 14.02.2024 - 28.02.2024 3. Selectia dosarelor si stabilirea punctajului rezultat din analiza si evaluarea activitatii profesionale si stiintifice 01.03.2024 3.2 Afisarea rezultatului la selectia dosarelor si stabilirea punctajului rezultat din analiza si evaluarea activitatii profesionale si stiintifice 01.03.2024 3.3 Termen de depunere contestatii la selectia dosarelor si stabilirea punctajului rezultat din analiza si evaluarea activitatii profesionale si stiintifice 04.03.2024 3.4 Data limita de solutionare a eventualelor contest
Posturi Gov - Locuri de munca la stat

Infirmieri - Posturi Gov | Locuri De Munca La Stat


SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE DR. GHEORGHE PREDA SIBIU Expira in 2024-02-23 LocatieSibiu NivelFunctii de executie Tip Permanent AngajatorInstitutii locale CategorieFunctie contractualaAnunt Denumirea postului: INFIRMIER COR 532103 Nr posturi scoase la concurs: 4 posturi; Nivelul postului: de executie; Compartimentul in care se afla postul: sectiile spitalului Durata timpului de lucru: luni-vineri, 8 ore/zi sau 12/24 ore ( 40 ore/saptamana); Durata contractului: perioada nedeterminata. Atributii specifice: conform fisei postului Conditiile specifice de participare la concurs: - scoala generala; - curs de infirmiere organizat de Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medica din Romania sau curs de infirmiere organizat de furnizori autorizati de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale cu aprobarea Ministerului Sanatatii - Directia generala resurse umane si certificare; - conditii de vechime - minim 6 luni vechime in activitate;Pentru inscrierea la co
Posturi Gov - Locuri de munca la stat

Șofer - Posturi Gov | Locuri De Munca La Stat


Sistemul de Gospodarire a Apelor Sibiu Expira in 2024-02-23 LocatieSibiu NivelFunctii de executie Tip Permanent AngajatorInstitutii locale CategorieFunctie contractualaAnunt 1 post contractual de executtie de SOFER, studii medii cu diploma de bacalaureat,- permis de conducere categoria B, BE, C, CE - certificat de pregatire profesionala a conducatorului autotransport marfa si agabaritic - disponibil la program prelungit in situatii de urgenta( sesizari, poluari accidentale) Vechime : in specialitatea de transport agabaritic minim 3 ani termen de depunere dosare concurs 23,02,2024 ora 12, proba scrisa in data de 6,03,2024 ora 10,0, proba interviu 12,03,2024 ora 10,0 date contact : relatii suplimentare ( bibliografie, continutul dosarului de concurs ) publicate pe site-ul institutiei sncepand cu data de 8,02,2024 Sistemul de Gospodarire a Apelor Sibiu, str. Autogarii nr. 10, tel 0269 236726 int. 205 persoana contact sp.RU Maria Tufan, fax 0269 233660, e-mail [email protected]
Posturi Gov - Locuri de munca la stat

Muncitor Necalificat - Posturi Gov | Locuri De Munca La Stat


Primaria Oras Miercurea Sibiului, judetul Sibiu Expira in 2024-03-01 LocatieSibiu NivelFunctii de executie Tip Permanent AngajatorPrimarii CategorieFunctie contractualaAnunt Muncitor necalificat; 1 Post vacant; Conditii specifice:- studii generale/medii si fara vechime; Termenul limita de depunere a dosarelor: 01 martie 2024; Proba practica: 08 martie 2024 ora 09:00 si proba interviu: 12 martie 2024 ora 09:00.Relatii suplimentare privind atributiile postului, bibliografia si continutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispozitie la sediul Primariei Orasului Miercurea Sibiului, Tel.0269533102, e-mail: [email protected]
Posturi Gov - Locuri de munca la stat

Magaziner Gestionar - Posturi Gov | Locuri De Munca La Stat


Primaria Municipiului Sibiu Expira in 2024-02-26 LocatieSibiu NivelFunctii de executie Tip Permanent AngajatorPrimarii CategorieFunctie contractualaAnunt PRIMARIA MUNICIPIULUI SIBIU cu sediul in Sibiu, Str. Samuel Brukenthal nr.2 anunta concurs de ocupare a urmatoarei functii contractuale vacante in conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/2022si a art. VII, alin. (3) din OUG. nr. 115/2023, dupa cum urmeaza:DENUMIREA POSTULUI: magaziner gestionar, treapta profesionala I NUMARUL POSTURILOR: 1 post STRUCTURA: Serviciul Administrativ si Gospodarire Locala - Compartiment Gospodarire Locala DURATA TIMPULUI DE MUNCA: 8h/zi - 40h/saptamana, PERIOADA: nedeterminataConditiile generale de participare sunt cele prevazute de art. 15 din HG nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice. Pentru a ocupa un post contractual vacant, candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele
Posturi Gov - Locuri de munca la stat

Îngrijitor - Posturi Gov | Locuri De Munca La Stat


Primaria Oras Miercurea Sibiului, judetul Sibiu Expira in 2024-02-27 LocatieSibiu NivelFunctii de executie Tip Permanent AngajatorPrimarii CategorieFunctie contractualaAnunt Denumire post: Ingrijitor; 1 post vacant; Conditii specifice: studii generale, fara vechime; Calendar concurs: termen limita depunere dosare:27.02.2024; proba practica: 05.03.2024; sustinerea interviului: 07.03.2024. Relatii suplimentare referitoare la atributiile postului, bibliografia si continutul dosarului de concurs, vor fi afisate incepand cu data de 14.02.2024 pe site-ul institutiei si la sediul Primariei Oras Miercurea Sibiului, Str. Ilie Macelariu, nr.48, Judetul Sibiu, tel.0269533102/fax:0269533124, e-mail: [email protected].
Posturi Gov - Locuri de munca la stat

Magaziner - Posturi Gov | Locuri De Munca La Stat


Unitatea de asistenta medico sociala sibiu Expira in 2024-03-05 LocatieSibiu NivelFunctii de executie Tip Nespecificat AngajatorInstitutii locale CategorieFunctie contractualaAnunt Unitatea de Asistenta Medico Sociala Sibiu, Judetul Sibiu organizeaza concurs de recrutare pe perioada nedeterminata a functiei contractuale de executie, vacanta, de MAGAZINER (1 post), durata normala a timpului de lucru fiind de 8 ore/zi, 40 ore/saptamana, din cadrul Compartimentului Achizitii Publice, Administrativ. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 15 al Hotararii Guvernului nr. 1336 din 28 octombrie 2022, cu modificarile si completarile ulterioare: * are cetatenia romana sau cetatenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spatiul Economic European (SEE) sau cetatenia Confederatiei Elvetiene; * cunoaste limba romana, scris si vorbit; * are capacitate de munca
Posturi Gov - Locuri de munca la stat

Manager- PersoanĂ FizicĂ - Posturi Gov | Locuri De Munca La Stat


SPITALUL CLINIC DE PEDIATRIE SIBIU Expira in 2024-03-11 LocatieSibiu NivelFunctii de conducere Tip Permanent AngajatorInstitutii locale CategorieFunctie contractualaAnunt CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SPITALULUI CLINIC DE PEDIATRIE SIBIU, cu sediul social in Sibiu, str. Pompeiu Onofreiu, nr. 2-4, judetul Sibiu organizeaza concurs pentru ocuparea functiei de manager-persoana fizica in conformitate cu: -prevederile Legii nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma in domeniul sanatatii (republicata), cu modificarile si completarile ulterioare; -Ordinul Ministerului Sanatatii nr.1520/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea functiei de manager persoana fizica din spitalele publice; -Regulamentul de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea functiei de manager la Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu aprobat prin Dispozitia Primarului Municipiului Sibiu nr. 6/08.01.2024.Concursul va avea loc la sediul Spitalului Clinic de Pe
Posturi Gov - Locuri de munca la stat

Medic Specialist (medicină De Familie) - Posturi Gov | Locuri De Munca La Stat


UNITATEA MILITARA 01606 SIBIU Expira in 2024-02-23 LocatieSibiu NivelFunctii de executie Tip Permanent AngajatorUnitati militare CategorieFunctie contractualaAnunt Medic specialist (medicina de familie) din CABINETUL MEDICAL (cu stationar) - cz.484 din U.M. 01606 Sibiu - 1 post, cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata, program de lucru 7 ore pe zi/ 35 ore pe saptamana. Conditiile specifice necesare pentru ocuparea postului sunt: 1. este absolvent(a) cu diploma de licenta a unei institutii de invatamant superior medical acreditata in domeniul medicina de familie si rezidentiat; 2. detine certificat de membru al colegiului de profil cu drept de libera practica, potrivit reglementarilor in vigoare; 3. este confirmat(a) (avizat/a) ca medic in specialitatea medicala, medicina de familie, specialist (cu drept de libera practica), nu a fost sanctionat(a) si nu se afla sub efectul vreunei sanctiuni dintre cele prevazute in Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatat
Posturi Gov - Locuri de munca la stat

Medic Primar,​ Specialitatea Medicină Legală - Posturi Gov | Locuri De Munca La Stat


Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sibiu Expira in 2024-03-05 LocatieSibiu NivelFunctii de executie Tip Permanent AngajatorInstitutii judetene CategorieFunctie contractualaAnunt Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sibiu, cu sediul in Sibiu, B-dul Corneliu Coposu, nr.2-4, jud. Sibiu, organizeaza concurs pentru ocuparea unei functii contractual vacante in conformitate cu prevederile Ordinului 166/2023 ce a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 68 din 26 ianuarie 2023, dupa cum urmeaza:DENUMIREA POSTULUI: Medic primar, Specialitatea Medicina Legala NUMARUL POSTURILOR: un post vacant cu 0,5 norma NIVELUL POSTULUI: functie de executie COMPARTIMENT/STRUCTURA: Serviciul Judetean de Medicina Legala Sibiu DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 3 ore pe zi; 15 ore pe saptamana PERIOADA: nedeterminataConditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiilor contractuale de medici specialisit, specialitatea otorinolarigologie stabilite pe baza atributiilor corespunza
Posturi Gov - Locuri de munca la stat

Asistent Medical S Debutant - Posturi Gov | Locuri De Munca La Stat


SPITALUL CLINIC DE PEDIATRIE SIBIU Expira in 2024-02-23 LocatieSibiu NivelFunctii de executie Tip Permanent AngajatorInstitutii locale CategorieFunctie contractualaAnunt SPITALUL CLINIC DE PEDIATRIE SIBIU, cu sediul social in Sibiu, str. Pompeiu Onofreiu, nr. 2-4, judetul Sibiu, organizeaza concurs pentru ocuparea postului contractual vacant de asistent medical cu norma intreaga, astfel: DENUMIREA POSTULUI: asistent medical S debutant NUMARUL POSTURILOR: 1 post NIVELUL POSTULUI: functie de executie COMPARTIMENT/STRUCTURA: Sectia de Boli Infectioase DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe saptamana/ture, PERIOADA: nedeterminataConditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale stabilite pe baza atributiilor corespunzatoare posturilor sunt:-diploma de licenta in specialitatea asistenta medicala -specialitatea medicina generala -Vechimea in munca: fara vechime -certificat de membru si adeverinta pentru inscriere la concurs de l
Posturi Gov - Locuri de munca la stat

Medic Specialist,​ Specialitatea Otorinolaringologie (2 Posturi) - Posturi Gov | Locuri De Munca La Stat


Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sibiu Expira in 2024-03-01 LocatieSibiu NivelFunctii de executie Tip Permanent AngajatorInstitutii judetene CategorieFunctie contractualaAnunt Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sibiu, cu sediul in Sibiu, B-dul Corneliu Coposu, nr.2-4, jud. Sibiu, organizeaza concurs pentru ocuparea unei functii contractual vacante in conformitate cu prevederile Ordinului 166/2023 ce a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 68 din 26 ianuarie 2023, dupa cum urmeaza:DENUMIREA POSTULUI: Medic Specialist, Specialitatea OtorinolaringologieNUMARUL POSTURILOR: 2 posturi vacanteNIVELUL POSTULUI: functie de executieCOMPARTIMENT/STRUCTURA: Sectia Clinica O.R.LDURATA TIMPULUI DE LUCRU: 7 ore pe zi; 35 ore pe saptamanaPERIOADA: nedeterminataConditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiilor contractuale de medici specialisit, specialitatea otorinolarigologie stabilite pe baza atributiilor corespunzatoare postului sunt: -Studii:
Posturi Gov - Locuri de munca la stat
Ordonează după:
Nu rata niciun job!
Primește joburile noi direct pe email.