Primeste anunturi noi pe email!
Vreau sa primesc notificari pe email atunci când apare un nou loc de munca dupa aceste criterii:

35 Posturi GOV Timis (locuri de munca la stat in Timis)

Filtre
Sortare
Departament
Industrii
Tipul jobului
Nivel experienta
Companie

35 Posturi GOV Timis (locuri de munca la stat in Timis)

Cauta printr-o varietate mare de locuri de munca la stat in Timis si aplica la cele mai potrivite Posturi GOV in Timis pentru experienta ta.

Cauta printr-o varietate mare de locuri de munca la stat in Timis si aplica la cele mai potrivite Posturi GOV in Timis pentru experienta ta.

Administrator De Patrimoniu - Posturi Gov | Locuri De Munca La Stat


Scoala Gimnaziala Teremia Mare Expira in 2024-03-05 LocatieTimis NivelFunctii de executie Tip Permanent AngajatorInstitutii locale CategorieFunctie contractualaAnunt Scoala Gimnaziala Teremia Mare cu sediul in Teremia Mare, str. Scolii nr. 636, judetul Timis, organizeaza concurs, pentru ocuparea urmatorului post contractual, conform H.G. nr. 1336/08.11.2022: 1. Nivelul postului: executie 2. Denumirea postului: administrator de patrimoniu, post vacant, pe perioada nedeterminata. 3. Numarul de posturi: 1 post norma intreaga Dosarele de inscriere se depun la secretariat institutie. Informatii la tel: 0256380076 sau de pe website: scoalateremiamare.ro. Termenul de depunere a dosarelor (minim 10 zile lucratoare de la afisare): 05.03.2024, ora 15:00, la sediul institutiei. Conditii specifice de participare la concurs: 1. Nivelul studiilor: Superioare 2. Vechime in specialitatea studiilor: 3 Ani 3. Alte conditii: Abilitati de operare pe calculator Bibliografie si tematica: 1. LEGEA invatamant
Posturi Gov - Locuri de munca la stat

Asistent I - Posturi Gov | Locuri De Munca La Stat


Institutul de Chimie ,,Coriolan Dragulescu" Timisoara Expira in 2024-03-01 LocatieTimis NivelFunctii de executie Tip Temporar AngajatorInstitutii nationale CategorieFunctie contractualaAnunt * Asistent I -1 post Conditii specifice: * Studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat; Absolvirea studiilor in profilul chimiei constituie un avantaj; * Vechimea in munca nu este necesara. Calendarul de desfasurare a concursului: - Publicarea anuntului privind organizarea concursului 26.02.2024 - Depunerea dosarelor de concurs 26.02 - 01.03.2024 ora 1400 - Rezultatul selectiei dosarelor de concurs 04.03.2024 ora 1400 - Depunerea contestatiilor cu priviere la rezultatul selectiei dosarelor 05.03.2024 ora 1000 - Afisarea rezultatelor contestatiilor privind selectia dosarelor 06.03.2024 ora ora 1000 - Proba scrisa/practica 12.03.2024 ora 900 - Afisarea rezultatelor privind proba scrisa/practica 12.03.2024 ora 1500 - Depunerea contestatiilor privind proba scrisa/practica 13.03.2024 ora 1000 - Afi
Posturi Gov - Locuri de munca la stat

Fochist - Posturi Gov | Locuri De Munca La Stat


DGASPC TIMIS Expira in 2024-03-01 LocatieTimis NivelFunctii de executie Tip Permanent AngajatorInstitutii judetene CategorieFunctie contractualaAnunt Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Timis, organizeaza in perioada 15 - 20.03.2024 concurs de recrutare pentru ocuparea unor functii contractuale de executie vacante durata nedeterminata dupa cum urmeaza: muncitor calificat III (fochist) (G) - Centrul de Plasament Gavojdia - Casa de tip familial "Sfantul Ioan" Nadrag - 1 post ; muncitor calificat III (fochist) (G) - Centrul de Ingrijire si Asistenta pentru Persoane Adulte cu Dizabilitati "Sfantul Vasile" Gavojdia - 2 posturi. Perioada de depunere a dosarelor de concurs: 19.02 - 01.03.2024, in intervalul orar 09:00 - 12:00. Locul de depunere a dosarelor de concurs: Timisoara, Piata Regina Maria nr. 3, Serviciul Resurse Umane, Organizare si Salarizare. Persoana de contact: Ciorogar Ramona - inspector I superior - Serviciul Resurse Umane, Organizare si Salarizare, t
Posturi Gov - Locuri de munca la stat

Laborant - Posturi Gov | Locuri De Munca La Stat


Liceul Teoretic ,,Ioan Jebelean" Sannicolau Mare, judetul Timis Expira in 2024-03-12 LocatieTimis NivelFunctii de executie Tip Permanent AngajatorInstitutii locale CategorieFunctie contractualaAnunt Liceul Teoretic ,,Ioan Jebelean" Sannicolau Mare, cu sediul in Sannicolau Mare, Str. Mitropolit Andrei Saguna nr. 4, judetul Timis, organizeaza concurs pentru ocuparea unei functii contractual vacante in conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/28.10.2022, respectand prevederile OUG 34/2023, dupa cum urmeaza:Conditiile generale de participare sunt cele prevazute de art. 15 la H.G. nr. 1336/ 28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice. Pentru a ocupa un post contractual vacant candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 15 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1336/ 28.10.2022: a) are cetatenia romana sau cetate
Posturi Gov - Locuri de munca la stat

Informatician I S - Posturi Gov | Locuri De Munca La Stat


Colegiul National Pedagogic "Carmen Sylva" Timisoara Expira in 2024-03-08 LocatieTimis NivelFunctii de executie Tip Permanent AngajatorInstitutii nationale CategorieFunctie contractualaAnunt A.) Colegiul National Pedagogic "Carmen Sylva", cu sediul in Timisoara, bd. Constantin Diaconovici Loga nr.45, judetul Timis, organizeaza concurs, pentru ocuparea urmatorului post-personal didactic auxiliar, conform H.G. nr. 1336/08.11.2022.1. Nivelul postului*: executie 2. Denumirea postului: informatician, post vacant, pe perioada nedeterminata, la Colegiul National Pedagogic "Carmen Sylva" Timisoara 3. Gradul/Treapta profesional/profesionala: informatician I S 4. Scopul principal al postului: 5. Numarul de posturi: 1 (un post) Durata timpului de lucru: 8 ore/zi, 40 ore/saptamanaB.) Documente solicitate candidatilor pentru intocmirea dosarului de concurs, conform art. 35 din H.G. 1336/2022: a) formular de inscriere la concurs, conform modelului prevazut la anexa nr. 2 din HG. 1336/28.10.2022; b)
Posturi Gov - Locuri de munca la stat

Infirmieră - Posturi Gov | Locuri De Munca La Stat


DGASPC TIMIS Expira in 2024-03-05 LocatieTimis NivelFunctii de executie Tip Permanent AngajatorInstitutii judetene CategorieFunctie contractualaAnunt Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Timis, organizeaza in perioada 19 - 22.03.2024 concurs de recrutare pentru ocuparea unor functii contractuale de executie vacante durata nedeterminata dupa cum urmeaza: infirmiera (G) - Centrul de Ingrijire si Asistenta pentru Persoane Adulte cu Dizabilitati Edelweiss Ciacova - 3 posturi ; infirmiera (G) - Centrul de Ingrijire si Asistenta pentru Persoane Adulte cu Dizabilitati Ciacova - 2 posturi. Perioada de depunere a dosarelor de concurs: 21.02 - 05.03.2024, in intervalul orar 09:00 - 12:00. Locul de depunere a dosarelor de concurs: Timisoara, Piata Regina Maria nr. 3, Serviciul Resurse Umane, Organizare si Salarizare. Persoana de contact: Ciorogar Ramona - inspector I superior - Serviciul Resurse Umane, Organizare si Salarizare, telefon 0256-490281- interior 192. III. Cond
Posturi Gov - Locuri de munca la stat

Îngrijitor ȘcoalĂ - Posturi Gov | Locuri De Munca La Stat


SCOALA GIMNAZIALA CHEVERESU MARE, JUDETUL TIMIS Expira in 2024-03-06 LocatieTimis NivelFunctii de executie Tip Permanent AngajatorInstitutii locale CategorieFunctie contractualaAnunt Scoala Gimnaziala Cheveresu Mare, cu sediul in loc. Cheveresu Mare nr. 139, Jud. Timis, avand CUI 29147132, in temeiul H.G. nr. 1336/2022 Timis organizeaza concurs, pentru ocuparea postului contractual vacant pe perioada nedeterminata de INGRIJITOR la Scoala Primara Dragsina. Denumirea post: ingrijitor, 0,50 norma, post vacant, contractual, pe perioada nedeterminata. Conditii specifice de participare la concurs: -nivelul studiilor: medii/generale/primare -vechime: nu se solicita -alte conditii: vor fi afisate la sediul institutiei. Conditii generale: cf. art. 15 din H.G. nr. 1336/2022 Data, ora si locul de desfasurare a concursului: Proba scrisa (test grila): data de 13.03.2024, ora 9, la sediul institutiei. Proba interviu: data de 13.03.2024, ora 13, la sediul institutiei. Data limita pana la care candida
Posturi Gov - Locuri de munca la stat

Îngrijitor - Posturi Gov | Locuri De Munca La Stat


Scoala Gimnaziala nr. 24 Timisoara Expira in 2024-03-07 LocatieTimis NivelFunctii de executie Tip Permanent AngajatorInstitutii locale CategorieFunctie contractualaAnunt Denumirea postului: INGRIJITOR I, post vacant, pe perioada nedeterminata, la SCOALA GIMNAZIALA NR. 24 TIMISOARA. Gradul/Treapta profesional/profesionala: I Scopul principal al postului: desfasurarea de activitati de ingrijire, igienizare si curatare in cadrul unitatii. Numarul de posturi: 1 norma; Documente solicitate candidatilor pentru intocmirea dosarului de concurs, conform art. 35 din H.G. 1336/2022: a) formular de inscriere la concurs, conform modelului prevazut la anexa nr. 2; b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, aflate in termen de valabilitate; c) copia certificatului de casatorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, dupa caz; d) copiile documentelor care atesta nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor s
Posturi Gov - Locuri de munca la stat

Îngrijitor - Posturi Gov | Locuri De Munca La Stat


COLEGIUL ECONOMIC ,,FRANCESCO SAVERIO NITTI" TIMISOARA Expira in 2024-03-01 LocatieTimis NivelFunctii de executie Tip Permanent AngajatorInstitutii locale CategorieFunctie contractualaAnunt Post de ingrijitor - Nivelul postului: Functie de executie - Denumirea postului: ingrijitor, post vacant 1 norma pe perioada nedeterminata, - Gradul/Treapta profesional/profesionala: I G/M - Scopul principal al postului:curatenia in institutie - Numarul de posturi: 1 (unu) B) Documente solicitate candidatilor pentru intocmirea dosarului de concurs, conform art. 35 din H.G. 1336/2022: a) formular de inscriere la concurs, conform modelului prevazut la anexa nr. 2; b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, aflat in termen de valabilitate; c) copia certificatului de casatorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, dupa caz; d) copiile documentelor care atesta nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor spec
Posturi Gov - Locuri de munca la stat

Muncitor Calificat - Posturi Gov | Locuri De Munca La Stat


GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 14 TIMISOARA Expira in 2024-03-06 LocatieTimis NivelFunctii de executie Tip Permanent AngajatorInstitutii locale CategorieFunctie contractualaAnunt Gradinita cu Program Prelungit Nr.14 Timisoara, scoate la CONCURS 1 post de MUNCITOR CALIFICAT , 1 NORMA, pe perioada nedeterminata.Art. 2. CONDITII SPECIFICE DE PARTICIPARE LA CONCURS a) nivelul studiilor: medii b) abilitati de relationare - comunicare cu intreg personalul unitatii; c) disponibilitate pentru un program flexibil, la nevoie;Concursul pentru ocuparea postului vacant consta in 2 etape succesive, dupa cum urmeaza: a)proba scrisa - 13.03.2024 , ora 08:00 b) interviul - 13.03.2024, ora 13:00; Afisarea rezultatelor - 13.03.2024, ora 16:00 Depunere contestatii - 14.03.2024, ora 08:30 - 10:30 Afisarea rezultatelor finale dupa contestatii -15.03.2024, ora 12:00 - 14:00Date de contact gradinita: Gradinita cu Program Prelungit Nr.14 Str.Al.Odobescu Nr.56A, Timisoara Telefon/Fax : 0256223136 E-mail : g
Posturi Gov - Locuri de munca la stat

Șef Serviciu It - Posturi Gov | Locuri De Munca La Stat


UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE VICTOR BABES TIMISOARA Expira in 2024-03-01 LocatieTimis NivelFunctii de conducere Tip Permanent AngajatorInstitutii judetene CategorieFunctie contractualaAnunt Universitatea de Medicina si Farmacie ,,Victor Babes" din Timisoara anunta Universitatea de Medicina si Farmacie ,,Victor Babes" din Timisoara, Piata Eftimie Murgu, nr.2, organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, a urmatorului post contractual de conducere vacant:- 1 post SEF SERVICIU I.T., cod COR 111225, cu studii superioare in domeniul I.T. cu diploma de licenta/masterat, pe perioada nedeterminata.1.Conditii specifice de participare la concurs:- Studii superioare in domeniul IT cu diploma de licenta/masterat; - Vechime in munca: minimum 5 ani; - Vechime in specialitatea postului: minimum 5 ani; - Cunostinte de Administrare Windows server/Linux/Vmware/Cisco/Forti Gate.2.Calendarul de concurs:- perioada de depunere a dosarelor: 19.02.2024-01.03.2024, ora 15.00;- proba
Posturi Gov - Locuri de munca la stat

Referent Tehnic - Posturi Gov | Locuri De Munca La Stat


Centrul de Proiecte al Municipiului Timisoara, judetul Timis Expira in 2024-03-11 LocatieTimis NivelFunctii de executie Tip Permanent AngajatorInstitutii locale CategorieFunctie contractualaAnunt Referent tehnic, grad profesional I, in cadrul Serviciului Programare si Administrare spatii, perioada nedeterminata, norma intreaga (40 ore/saptamana) - 1 post.Conditii specifice: - studii medii - studii liceale absolvite cu diploma de bacalaureat; - experienta specifica: minimum 4 ani experienta directa relevanta in domeniul intretinerii, montajului si reparatiilor curente ale spatiilor si/sau mobilierului si/sau instalatiilor si/sau aparaturii; - disponibilitate pentru program flexibil, inclusiv serile si in weekend.Concursul se va desfasura conform urmatorului calendar: - Termen limita depunere dosare de inscriere: 11.03.2024, orele 15:00; - Proba scrisa va avea loc in data de 18.03.2024, incepand cu ora 10:00, la sediul institutiei angajatoare. - Proba interviului va avea loc in data de 2
Posturi Gov - Locuri de munca la stat

Portar - Posturi Gov | Locuri De Munca La Stat


UNIVERSITATE DE MEDICINA SI FARMACIE VICTOR BABES TIMISOARA Expira in 2024-03-08 LocatieTimis NivelFunctii de executie Tip Permanent AngajatorInstitutii judetene CategorieFunctie contractualaAnunt Universitatea de Medicina si Farmacie ,,Victor Babes" din Timisoara anunta Universitatea de Medicina si Farmacie ,,Victor Babes" din Timisoara, Piata Eftimie Murgu, nr.2, organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, a urmatorului post contractual de executie vacant:- 1 post PORTAR cu studii generale absolvite, pe perioada nedeterminata.1.Conditii specifice de participare la concurs:- Studii generale; - Vechime in munca: minimum 2 ani; - Vechime in specialitatea postului: nu se cere; - Curs de Paza.2.Calendarul de concurs:- perioada de depunere a dosarelor: 26.02.2024-08.03.2024, ora 15.00; - proba scrisa: 18.03.2024, ora 10.00 - Sala Petru Dragan, etaj II, la sediul universitatii, Piata Eftimie Murgu nr.2 Timisoara - proba interviu: 20.03.2024, ora 10.00 - Sala Petru Dragan,
Posturi Gov - Locuri de munca la stat

Infirmieră - Posturi Gov | Locuri De Munca La Stat


DGASPC TIMIS Expira in 2024-03-05 LocatieTimis NivelFunctii de executie Tip Permanent AngajatorInstitutii judetene CategorieFunctie contractualaAnunt Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Timis, organizeaza in perioada 25 - 28.03.2024 concurs de recrutare pentru ocuparea unor functii contractuale de executie vacante durata nedeterminata dupa cum urmeaza: infirmiera (G) - Centrul de Ingrijire si Asistenta pentru Persoane Adulte cu Dizabilitati nr. 1 Lugoj - 2 posturi ; infirmiera (G) - Centrul de Abilitare si Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilitati Periam - 2 posturi; infirmiera (G) - Centrul de Ingrijire si Asistenta pentru Persoane Adulte cu Dizabilitati Varias - 1 post . . Perioada de depunere a dosarelor de concurs: 21.02 - 05.03.2024, in intervalul orar 09:00 - 12:00. Locul de depunere a dosarelor de concurs: Timisoara, Piata Regina Maria nr. 3, Serviciul Resurse Umane, Organizare si Salarizare. Persoana de contact: Ciorogar Ramona - inspector I s
Posturi Gov - Locuri de munca la stat

Îngrijitor - Posturi Gov | Locuri De Munca La Stat


SCOALA GIMNAZIALA TOPOLOVATU MARE, JUDETUL TIMIS Expira in 2024-03-06 LocatieTimis NivelFunctii de executie Tip Permanent AngajatorInstitutii locale CategorieFunctie contractualaAnunt INGRIJITOR 0,25 norma , norma la GRADINITA CU PROGRAM NORMAL IOSIFALAU si INGRIJITOR 0,25 norma la SCOALA PRIMARA IOSIFALAU, post vacant, pe perioada nedeterminata, la structura GRADINITA CU PROGRAM NORMAL IOSIFALAU si SCOALA PRIMARA IOSIFALAU, numarul de posturi: 0.5;Conditii specifice de participare la concurs: - Abilitati, calitati si aptitudini necesare: abilitati de relationare si comunicare cu intreg personalul, abilitati pentru munca in echipain limita sarcinilor, atributiilor din fisa postului -Vechimea in munca:Nu se solicita. -Nivelul studiilor: medii/generaleCalendarul de desfasurare a concursului Data publicarii si afisarii anuntului de concurs este: 21/02/2024 - termenul de depunere a dosarelor, 06/03/2024 ora 12:00, la sediul institutiei; - selectia dosarelor: 07/03/2024 , ora 10:00, la sedi
Posturi Gov - Locuri de munca la stat

Infirmieră - Posturi Gov | Locuri De Munca La Stat


DGASPC TIMIS Expira in 2024-03-05 LocatieTimis NivelFunctii de executie Tip Permanent AngajatorInstitutii judetene CategorieFunctie contractualaAnunt Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Timis, organizeaza in perioada 18 - 21.03.2024 concurs de recrutare pentru ocuparea unor functii contractuale de executie vacante durata nedeterminata dupa cum urmeaza: infirmiera (G) - Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica pentru Copii Alegria Timisoara - Casa de tip familial" Micuta Dina"- 1 post ; infirmiera (G) - Caminul pentru Persoane Varstnice Jimbolia - 4 posturi.Perioada de depunere a dosarelor de concurs: 21.02 - 05.03.2024, in intervalul orar 09:00 - 12:00. Locul de depunere a dosarelor de concurs: Timisoara, Piata Regina Maria nr. 3, Serviciul Resurse Umane, Organizare si Salarizare. Persoana de contact: Ciorogar Ramona - inspector I superior - Serviciul Resurse Umane, Organizare si Salarizare, telefon 0256-490281- interior 192. III. Conditiile gener
Posturi Gov - Locuri de munca la stat

Expert Design - Posturi Gov | Locuri De Munca La Stat


Centrul de Proiecte al Municipiului Timisoara Expira in 2024-03-11 LocatieTimis NivelFunctii de executie Tip Permanent AngajatorInstitutii locale CategorieFunctie contractualaAnunt Expert design, grad profesional II, in cadrul Compartimentului Comunicare si Relatii publice, perioada nedeterminata, norma intreaga (40 ore/saptamana) - 1 post.Conditii specifice: - studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, in specializarea grafica / design; - studii universitare de master in domeniul artelor vizuale; - minimum 1 an experienta pe studii superioare.Concursul se va desfasura conform urmatorului calendar: - Termen limita depunere dosare de inscriere: 11.03.2024, orele 15:00; - Proba scrisa va avea loc in data de 18.03.2024, incepand cu ora 10:00, la sediul institutiei angajatoare. - Proba interviului va avea loc in data de 22.03.2024 incepand cu ora 9.30, la sediul institutiei angajatoare.Do
Posturi Gov - Locuri de munca la stat

Portar - Posturi Gov | Locuri De Munca La Stat


UNIVERSITATE DE MEDICINA SI FARMACIE VICTOR BABES TIMISOARA Expira in 2024-03-08 LocatieTimis NivelFunctii de executie Tip Permanent AngajatorInstitutii judetene CategorieFunctie contractualaAnunt Universitatea de Medicina si Farmacie ,,Victor Babes" din Timisoara anunta Universitatea de Medicina si Farmacie ,,Victor Babes" din Timisoara, Piata Eftimie Murgu, nr.2, organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, a urmatorului post contractual de executie vacant:- 1 post PORTAR cu studii generale absolvite, pe perioada nedeterminata.1.Conditii specifice de participare la concurs:- Studii generale; - Vechime in munca: minimum 2 ani; - Vechime in specialitatea postului: nu se cere; - Curs Paza.2.Calendarul de concurs:- perioada de depunere a dosarelor: 26.02.2024-08.03.02.2024, ora 15.00; - proba scrisa: 18.03.2024, ora 12.30 - Sala Petru Dragan, etaj II, la sediul universitatii, Piata Eftimie Murgu nr.2 Timisoara - proba interviu: 20.03.2024, ora 12.30 - Sala Petru Dragan,
Posturi Gov - Locuri de munca la stat

Electrician 1 - Posturi Gov | Locuri De Munca La Stat


Universitatea PolItehnica Timisoara Expira in 2024-03-05 LocatieTimis NivelFunctii de executie Tip Temporar AngajatorInstitutii locale CategorieFunctie contractualaAnunt Universitatea Politehnica Timisoara, judetul Timis, localitatea Timisoara, str. P-ta Victoriei nr.2, telefon 0256/403032, organizeaza concurs de recrutare in temeiul HG. 1336/28.10.2022 pentru ocuparea pe perioada determinata de 1 an cu posibilitate de prelungire, a functiei contractuale de executie temporar vacante de muncitor calificat - electrician 1 (M), de la Directia Tehnica - Atelierul de intretinere nr.1. Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant, persoana care indeplineste urmatoarele conditii: a) are cetatenia romana sau cetatenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spatiul Economic European (SEE) sau cetatenia Confederatiei Elvetiene; b) cunoaste limba romana, scris si vorbit; c) are capacitate de munca in conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul m
Posturi Gov - Locuri de munca la stat

Paznic - Posturi Gov | Locuri De Munca La Stat


Primaria Orasului Deta, judetul Timis Expira in 2024-03-12 LocatieTimis NivelFunctii de executie Tip Permanent AngajatorPrimarii CategorieFunctie contractualaAnunt Primaria Orasului Deta, cu sediul in Deta, str. Victoriei nr. 32, jud. Timis, organizeaza concurs pentru ocuparea unei functii contractual vacante in conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/28.10.2022, respectand prevederile O.U.G. nr. 34/2023, dupa cum urmeaza:DENUMIREA POSTULUI: Paznic NUMARUL POSTURILOR: 1 post vacant NIVELUL POSTULUI: functie de executie COMPARTIMENT: Administrare baze sportive DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe saptamana PERIOADA: nedeterminataConditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale stabilite pe baza atributiilor corespunzatoare postului de Paznic sunt: - Studii: G/M - Vechimea in munca: Nu se solicitaCALENDARUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUTIEI: 1. Publicarea anuntului 27.02.2024 2. Data
Posturi Gov - Locuri de munca la stat
Util pentru tine
Aboneaza-te acum, e gratis!
Primeste notificari pe e-mail cand apare un anunt nou. Acum sunt 35 anunturi pentru cautarea ta.
Te poti dezabona oricand doresti
Ordonează după:
Nu rata niciun job!
Primește joburile noi direct pe email.