Primeste anunturi noi pe email!
Vreau sa primesc notificari pe email atunci când apare un nou loc de munca dupa aceste criterii:

138 Posturi GOV Bucuresti (locuri de munca la stat in Bucuresti)

Filtre
Sortare
Departament
Industrii
Tipul jobului
Nivel experienta
Companie

138 Posturi GOV Bucuresti (locuri de munca la stat in Bucuresti)

Cauta printr-o varietate mare de locuri de munca la stat in Bucuresti si aplica la cele mai potrivite Posturi GOV in Bucuresti pentru experienta ta.

Cauta printr-o varietate mare de locuri de munca la stat in Bucuresti si aplica la cele mai potrivite Posturi GOV in Bucuresti pentru experienta ta.

Pompier - Posturi Gov | Locuri De Munca La Stat


Universitatea Nationala de Stiinta si Tehnologie POLITEHNICA BUCURESTI Expira in 2024-02-28 LocatieBucuresti NivelFunctii de executie Tip Permanent AngajatorInstitutii nationale CategorieFunctie contractualaAnunt Un post vacant de executie de pompier, din cadrul Directiei Dezvoltarea Patrimoniului, Serviciul pentru Situatii de Urgenta. Conditiile specifice de participare la concurs sunt, conform specificatiei Fisei Postului: a) nivelul studiilor: medii; b)domeniul studiilor: tehnic; c) vechime in munca: - minim 20 ani (minim 3 ani ca servant pompier); d) vechime in functie de conducere (pentru posturile de conducere): - nu este cazul e) altele : * Certificat de absolvire curs Servant Pompier; * Disponibilitatea de a lucra in ture permanente; * Disponibilitatea de a lucra program de 8 ore (06:00-14:00 ; 14:00-22:00 ; 22:00-06:00). Datele de desfasurare a probelor de concurs: 15.02.2024-28.02.2024- depunerea dosarelor de inscriere la concurs 29.02.2024-01.03.2024 - selectie dosare 04.03.
Posturi Gov - Locuri de munca la stat

Inginer Debutant (s) - Posturi Gov | Locuri De Munca La Stat


Universitatea Nationala de Stiinta si Tehnologie POLITEHNICA BUCURESTI Expira in 2024-03-06 LocatieBucuresti NivelFunctii de executie Tip Permanent AngajatorInstitutii nationale CategorieFunctie contractualaAnunt Un post vacant de executie de inginer debutant (S), din cadrul Facultatii de Inginerie Industriala si Robotica, Laboratorul Rezistenta Materialelor. B. Conditiile specifice de participare la concurs sunt, conform specificatiei Fisei Postului: a) nivelul studiilor: superioare, absolvite cu diploma de licenta b) domeniul studiilor: inginerie mecanica sau inginerie industriala c) vechime in munca: nu este cazul e) altele : - punctualitate, initiativa, spirit organizatoric, aptitudini de comunicare, aptitudinea de a lucra cu documente, capacitatea de a lucra cu oamenii f) alte conditii specifice: nu este cazul Datele de desfasurare a probelor de concurs: 22.02.2024-06.03.2024- depunerea dosarelor de inscriere la concurs 07.03.2024-08.03.2024 - selectie dosare 11.03.2024 - afisare
Posturi Gov - Locuri de munca la stat

Medic Stomatolog - Posturi Gov | Locuri De Munca La Stat


Complexul Multifunctional ,,Sf. Andrei", Bucuresti Expira in 2024-02-29 LocatieBucuresti NivelFunctii de executie Tip Permanent AngajatorInstitutii locale CategorieFunctie contractualaAnunt Anuntul a fost rectificat la solicitarea institutiei angajatoare, conform documentului atasat urmator:Document atasat corectatComplexul Multifunctional "Sf. Andrei" cu sediul in B-dul. George Cosbuc nr. 36 - 38, Sector 5, Bucuresti, organizeaza concurs conform H.G. 1336/2022 si O.U.G. 34/2023 pentru o functie contractuala de executie vacanta de medic stomatolog, pe o perioada nedeterminata. Conditiile specifice obligatorii/prevazute in fisa postului sunt urmatoarele: - perioada nedeterminata si durata timpului de lucru: luni - vineri, cate 7 ore/zi; - nivelul studiilor: studii superioare, absolvite cu diploma de licenta in medicina; - vechime in specialitatea studiilor - minim 10 ani; - certificat/atestat de specializare in radiologie dentara: - certificatul de membru al organizatiei profesionale, c
Posturi Gov - Locuri de munca la stat

Ingrijitoare Copii - Posturi Gov | Locuri De Munca La Stat


Gradinita Nr. 236 Expira in 2024-03-08 LocatieBucuresti NivelFunctii de executie Tip Temporar AngajatorInstitutii locale CategorieFunctie publicaAnunt Gradinita Nr. 236, cu sediul in Aleea Ilia nr. 1, sector 2, Bucuresti, in temeiul Regulamentului - cadru de ocupare a unui post vacant corespunzator functiilor contractuale aprobat prin H.G. nr 1336/2022, organizeaza concurs in vederea ocuparii pe perioada determinata a unui post de ingrijitoare vacant pana la data de 28.07.2024 sau pana la revenirea pe post a titularului . Conditiile generale si specifice postului de ingrijitoare din cadrul Gradinitei Nr. 236: Studii gimnaziale -Vechime in specialitatea studiilor necesare ocuparii postului reprezinta un avantajCALENDARUL CONCURSULUI: * Depunerea dosarelor in perioada 19.02.2024 - 08.03.2024 orele 9.00 - 12.00 * Selectarea dosarelor: 11.03.2024 orele 12.00- 15.00 * Afisarea reazulatelor selectiei dosarelor: 11.03.2024 ora 15:00-17.00 * Depunerea contestatii rezultate in urma selectarii d
Posturi Gov - Locuri de munca la stat

Contabil șef - Posturi Gov | Locuri De Munca La Stat


OFICIUL DE FILM SI INVESTITII CULTURALE Expira in 2024-02-26 LocatieBucuresti NivelFunctii de conducere Tip Permanent AngajatorInstitutii nationale CategorieFunctie contractualaAnunt ANUNT -- concurs pentru ocuparea unui post contractual de conducere de Contabil-sef, grad profesional II, in cadrul Compartimentului Financiar contabilitate -- Afisat pe pagina de internet si la sediu in data de 12 februarie 2024 --In temeiul prevederilor Hotararii Guvernului nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, Oficiul de Film si Investitii Culturale organizeaza, in perioada 12 februarie 2024 - 18 martie 2024, la sediul Ministerului Culturii din Bucuresti, sector 3, Bulevardul Unirii nr. 22, concurs pentru ocuparea unui post contractual de conducere de Contabil-sef, grad profesional II, in cadrul Compartimentului Financiar contabilitate, pe perioada nedeterminata. Programul d
Posturi Gov - Locuri de munca la stat

Ingrijitoare Copii - Posturi Gov | Locuri De Munca La Stat


Gradinita Nr. 236 Expira in 2024-03-08 LocatieBucuresti NivelFunctii de executie Tip Temporar AngajatorInstitutii locale CategorieFunctie publicaAnunt Gradinita Nr. 236, cu sediul in Aleea Ilia nr. 1, sector 2, Bucuresti, in temeiul Regulamentului - cadru de ocupare a unui post vacant corespunzator functiilor contractuale aprobat prin H.G. nr 1336/2022, organizeaza concurs in vederea ocuparii pe perioada determinata a unui post de ingrijitoare vacant pana la data de 28.07.2024 sau pana la revenirea pe post a titularului . Conditiile generale si specifice postului de ingrijitoare din cadrul Gradinitei Nr. 236: Studii gimnaziale -Vechime in specialitatea studiilor necesare ocuparii postului reprezinta un avantajCALENDARUL CONCURSULUI: * Depunerea dosarelor in perioada 19.02.2024 - 08.03.2024 orele 9.00 - 12.00 * Selectarea dosarelor: 11.03.2024 orele 12.00- 15.00 * Afisarea reazulatelor selectiei dosarelor: 11.03.2024 ora 15:00-17.00 * Depunerea contestatii rezultate in urma selectarii d
Posturi Gov - Locuri de munca la stat

Îngrijitor - Posturi Gov | Locuri De Munca La Stat


LICEUL TEORETIC C.A ROSETTI Expira in 2024-03-06 LocatieBucuresti NivelFunctii de executie Tip Permanent AngajatorInstitutii locale CategorieFunctie contractualaAnunt LICEUL TEORETIC C.A ROSETTI" STR.GIUSEPPE GARIBALI NR.11,SECTOR 2 BUCURESTI ANUNT MODUL DE ORGANIZARE SI DESFASURARE A CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA UNOR POSTURI VACANTE Avand in vedere: Art.30 din Legea nr.53 / 2003, privind Codul Muncii, cu modificarile si completarile ulterioare Legea invatamantului preuniversirar nr.189/2023 HG 1336/2022 Art.VII al.3 din OUG 115/2023 LICEUL TEORETIC C.A ROSETTI" scoate la concurs post vacant : * 1 norma- INGRIJITOR (FEMEIE DE SERVICI) PE PERIOADA NEDETERMINATA * Data publicarii anuntului este 20.02.2024 Graficul de desfasurarea a concursului si dispozitiile finale * Dosarele de inscriere la concurs se depun la secretariatul Liceului teoretic CA Rosetti pana la data de 06.03.2024 ORA 16. * Informatii suplimentare se pot obtine in zilele lucratoare, telefonic la nr. 0212304873 , persoana
Posturi Gov - Locuri de munca la stat

Îngrijitor - Posturi Gov | Locuri De Munca La Stat


COLEGIUL NATIONAL MIHAI EMINESCU BUCURESTI Expira in 2024-03-04 LocatieBucuresti NivelFunctii de executie Tip Temporar AngajatorInstitutii locale CategorieFunctie contractualaAnunt Anunt organizare concurs pentru post vacant ingrijitor Anunt concurs pentru post contractual conform H.G. 1336/2022 A. COLEGIUL NATIONAL MIHAI EMINESCU, organizeaza concurs, pentru ocuparea urmatorului post contractual, conform HG. nr. 1336/08.11.2022. 1. Nivelul postului*: executie 2. Denumirea posturilor : 1 post ingrijitor, post temporar vacant, pe perioada determinata,pana la revenirea titularului, la Colegiul National Mihai Eminescu 3. Gradul/Treapta profesional/profesionala: - 4. Scopul principal al postului: ingrijitor 5. Numarul de posturi: 1 Durata timpului de lucru (doar in cazul angajarilor pe perioada determinata): 8 ore/ziB. Documente solicitate candidatilor pentru intocmirea dosarului de concurs, conform art. 35 din H.G. 1336/2022: a) formular de inscriere la concurs, conform modelului prevazut
Posturi Gov - Locuri de munca la stat

Administrator Financiar - Posturi Gov | Locuri De Munca La Stat


SCOALA GIMNAZIALA NR.81 Expira in 2024-02-26 LocatieBucuresti NivelFunctii de executie Tip Permanent AngajatorInstitutii nationale CategorieAlte functiiAnunt SCOALA GIMNAZIALA NR. 81 STR.NERVA TRAIAN NR.33 SECTOR 3, BUCURESTI NR. 554/08.02.2024 TEL.0213263220ANUNTSCOALA GIMNAZIALA NR. 81 organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a postului contractual vacant de administrator financiar - post didactic- auxiliar - 1 post ( norma intreaga - 8 ore/zi)Concursul consta in 3 etape succesive, care vor fi desfasurate la sediul unitatii, dupa cum urmeaza:a). Selectia dosarelor de inscriere -27.02.2024 orele 10,00 b). Proba scrisa - 04.03.2024 orele 10,00 (punctaj minim 70 puncte - maxim 100 puncte) c). Interviul - 06.03.2024 orele 10,00 ( punctaj minim 70 puncte - maxim 100 puncte) Se pot prezenta la urmatoarea etapa numai candidatii declarati admisi la etapa precedenta. POATE PARTICIPA LA CONCURS PERSOANA CARE INDEPLINESTE URMATOARELE CONDITII : I. Conditii generale conform
Posturi Gov - Locuri de munca la stat

Consilier Ia - Posturi Gov | Locuri De Munca La Stat


Ministerul Culturii Expira in 2024-02-28 LocatieBucuresti NivelFunctii de executie Tip Permanent AngajatorGuvern si ministere CategorieFunctie contractualaAnunt In temeiul prevederilor Hotararii Guvernului nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, Ministerul Culturii organizeaza in perioada 14 februarie - 13 martie 2024, la sediul sau din Bucuresti, sector 3, Bulevardul Unirii nr. 22, concurs pentru ocuparea unui post contractual de executie de consilier IA ID post 432101 in cadrul Serviciul Achizitii si Administrativ:Conditii generale de participare: a) are cetatenia romana sau cetatenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spatiul Economic European (SEE) sau cetatenia Confederatiei Elvetiene; b) cunoaste limba romana, scris si vorbit; c) are capacitate de munca in conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul
Posturi Gov - Locuri de munca la stat

Șofer Treapta I - Posturi Gov | Locuri De Munca La Stat


Administratia Serviciului Public de Salubrizare Sector 6 Expira in 2024-03-04 LocatieBucuresti NivelFunctii de executie Tip Permanent AngajatorInstitutii locale CategorieFunctie contractualaAnunt Anuntul a fost rectificat la solicitarea institutiei angajatoare, conform documentului atasat urmator:Document atasat corectatIn temeiul art. IV alin.(5) din O.U.G. 34/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative si memorandumul nr.779/10.07.2023, Administratia Serviciului Public de Salubrizare Sector 6 cu sediul in Splaiul Independentei nr. 200, anunta scoaterea la concurs, in data de 13.03.2024, a urmatoarelor posturi vacante de natura contractuala de executie, conform prevederilor H.G. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare:Serviciul
Posturi Gov - Locuri de munca la stat

Secretar Marketing - Posturi Gov | Locuri De Munca La Stat


OFICIUL DE FILM SI INVESTITII CULTURALE Expira in 2024-02-26 LocatieBucuresti NivelFunctii de executie Tip Permanent AngajatorInstitutii nationale CategorieFunctie contractualaAnunt ANUNT - concurs pentru ocuparea unui post contractual de executie de Secretar marketing, grad profesional IA, in cadrul Compartimentului promovare si implementare investitii culturale In temeiul prevederilor Hotararii Guvernului nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, Oficiul de Film si Investitii Culturale organizeaza in perioada 13 februarie 2024 - 18 martie 2024, la sediul Ministerului Culturii din Bucuresti, sector 3, Bulevardul Unirii nr. 22, concurs pentru ocuparea unui post contractual de executie de Secretar marketing, grad profesional IA, in cadrul Compartimentului promovare si implementare investitii culturale, pe perioada nedeterminata. Programul de lucru este de 8 ore
Posturi Gov - Locuri de munca la stat

Medic și Consilier I - Posturi Gov | Locuri De Munca La Stat


Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Ilfov Expira in 2024-03-04 LocatieBucuresti NivelFunctii de executie Tip Permanent AngajatorInstitutii locale CategorieFunctie contractualaAnunt Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Ilfov, cu sediul in localitatea Bucuresti, Bulevardul Basarabia, nr. 49-51, sectorul 2, organizeaza concurs pentru ocuparea unor functii contractual vacante in conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/28.10.2022 si O.U.G. nr. 34/2023, dupa cum urmeaza:DENUMIREA POSTULUI: Medic NUMARUL POSTURILOR: 1 post vacant NIVELUL POSTULUI: functie de executie COMPARTIMENT/STRUCTURA: Serviciul Managementul Calitatii Serviciilor de Sanatate DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe saptamana PERIOADA: nedeterminataDENUMIREA POSTULUI: Consilier I NUMARUL POSTURILOR: 1 post vacant NIVELUL POSTULUI: functie de executie COMPARTIMENT/STRUCTURA: Serviciul de Managementul Calitatii Serviciilor de Sanatate DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe saptamana PERIOADA: nedete
Posturi Gov - Locuri de munca la stat

Documentarist,​ Gr Ia - Posturi Gov | Locuri De Munca La Stat


OFICIUL DE FILM SI INVESTITII CULTURALE Expira in 2024-02-26 LocatieBucuresti NivelFunctii de executie Tip Permanent AngajatorInstitutii nationale CategorieFunctie contractualaAnunt ANUNT - concurs pentru ocuparea unui post contractual de executie de Documentarist, Grad profesional IA, in cadrul Compartimentului programe si proiecte culturaleIn temeiul prevederilor Hotararii Guvernului nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, Oficiul de Film si Investitii Culturale organizeaza in perioada 13 februarie 2024 - 14 martie 2024, la sediul Ministerului Culturii din Bucuresti, sector 3, Bulevardul Unirii nr. 22, concurs pentru ocuparea unui post contractual de executie de Documentarist, grad profesional IA, in cadrul Compartimentului programe si proiecte culturale, pe perioada nedeterminata.Programul de lucru este de 8 ore pe zi, 40 ore/saptamana.Conditii generale de
Posturi Gov - Locuri de munca la stat

Expert Gr.​ I - Posturi Gov | Locuri De Munca La Stat


INSTITUTUL NATIONAL DE EXPERTIZA MEDICALA SI RECUPERARE A CAPACITATII DE MUNCA Expira in 2024-02-23 LocatieBucuresti NivelFunctii de executie Tip Permanent AngajatorInstitutii nationale CategorieFunctie contractualaAnunt ANUNT CONCURSInstitutul National de Expertiza Medicala si Recuperare a Capacitatii de Munca organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a postului contractual vacant UNIC de Expert gr.I (S) din cadrul Serviciului Resurse Umane Normare Organizare SalarizarePentru a ocupa un post vacant sau temporar vacant candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 15 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1336 din 28 octombrie 2022: a) are cetatenia romana sau cetatenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spatiul Economic European (SEE) sau cetatenia Confederatiei Elvetiene; b) cunoaste limba romana, scris si vorbit; c) are capacitate de munca in conformitate cu preve
Posturi Gov - Locuri de munca la stat

Muncitor - Posturi Gov | Locuri De Munca La Stat


Ministerul Finantelor Expira in 2024-03-01 LocatieBucuresti NivelNespecificat Tip Permanent AngajatorGuvern si ministere CategorieFunctie contractualaAnunt Ministerul Finantelor organizeaza concurs pentru ocuparea functiei contractuale vacante de muncitor calificat tr. I - electrician (1 post) din cadrul Centrului national pentru informatii financiareI.Organizarea concursului:Tip concurs: Recrutare functie contractuala de executie vacanta perioada nedeterminata, norma intreaga, durata normala a timpului de munca de 8 ore/zi, 40 ore/saptamana.Date desfasurare concurs:1. Inscrierea la concurs se va face pana la data de 01.03.2024 ora 1430; 2. Concursul va consta intr-o proba practica si interviu. 3. Proba practica va avea loc in data de 12.03.2024, ora 09.00 la sediul Ministerului Finantelor; 4. Selectia dosarelor va avea loc in data de 05.03.2024; 5. Rezultatul selectiei dosarelor se va afisa in data de 05.03.2024; 6. Rezultatul probei practice se va afisa in data de 12.03.2024; 7. Inte
Posturi Gov - Locuri de munca la stat

Tehnician Ia Diagnoză - Posturi Gov | Locuri De Munca La Stat


Serviciul de Ambulanta Bucuresti-Ilfov Expira in 2024-02-27 LocatieBucuresti NivelFunctii de executie Tip Permanent AngajatorInstitutii nationale CategorieFunctie contractualaAnunt Serviciul de Ambulanta Bucuresti-Ilfov, organizeaza concurs (conform H.G. nr.1336/2022), in vederea ocupari unui post vacant de tehnician IA Diagnoza, pe perioada nedeterminata, de natura contractuala, functie de executie, astfel: - perioada de depunere a dosarelor 14.02.2024-27.02.2024 ora 15:30 - proba scrisa in data de 06.03.2024 ora 12:00; - proba practica in data de 12.03.2024 ora 12:00 - proba de interviu in data de 18.03.2024 ora 12:00.Conditii specifice de participare: a. Certificat de calificare in meseria de electrician auto sau mecanic auto; b. Diploma de bacalaureat; c. Vechime minum 7 ani in meserie.Date de contact: Serviciul de Ambulanta Bucuresti-Ilfov Sediul: Bdul Dacia, nr 169, et 4, Sector 2, Bucuresti Telefon: 021.201.51.22
Posturi Gov - Locuri de munca la stat

Economist Debutant - Posturi Gov | Locuri De Munca La Stat


Institutul National de Medicina Legala ,,Mina Minovici", Bucuresti Expira in 2024-03-01 LocatieBucuresti NivelFunctii de executie Tip Permanent AngajatorInstitutii nationale CategorieFunctie contractualaAnunt concurs pentru ocuparea unui post vacant de economist debutant
Posturi Gov - Locuri de munca la stat

Muncitor I – Strungar - Posturi Gov | Locuri De Munca La Stat


Serviciul de Ambulanta Bucuresti-Ilfov Expira in 2024-02-27 LocatieBucuresti NivelFunctii de executie Tip Permanent AngajatorInstitutii nationale CategorieFunctie contractualaAnunt Serviciul de Ambulanta Bucuresti-Ilfov, organizeaza concurs (conform H.G. nr.1336/2022), in vederea ocupari unui post vacant de muncitor I - strungar, pe perioada nedeterminata, de natura contractuala, functie de executie, astfel: - perioada de depunere a dosarelor 14.02.2024-27.02.2024 ora 15:30 - proba scrisa in data de 06.03.2024 ora 09:00; - proba practica in data de 12.03.2024 ora 09:00 - proba de interviu in data de 18.03.2024 ora 09:00.Conditii specifice de participare: a. Certificat de calificare in meseria de strungar b. Vechime minum 9 ani in meserie.Date de contact: Serviciul de Ambulanta Bucuresti-Ilfov Sediul: Bdul Dacia, nr 169, et 4, Sector 2, Bucuresti Telefon: 021.201.51.22
Posturi Gov - Locuri de munca la stat

Curier - Posturi Gov | Locuri De Munca La Stat


Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Tropicale ,,Dr. Victor Babes", Bucuresti Expira in 2024-03-01 LocatieBucuresti NivelFunctii de executie Tip Permanent AngajatorInstitutii locale CategorieFunctie contractualaAnunt Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Tropicale ,,Dr. Victor Babes" organizeaza in data de 11.03.2024, ora 10oo, concurs/examen pentru ocuparea a 1 post contractual de executie vacant pentru o perioada nedeterminata, dupa cum urmeaza: - 1 post vacant de curier in cadrul spitalului; Poate ocupa un post vacant persoana care indeplineste conditiile prevazute de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare: a) are cetatenia romana sau cetatenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spatiul Economic European (SEE) sau cetatenia Confederatiei Elvetiene; b) cunoaste limba romana, scris si vorbit; c) are capacitate de munca in conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, repub
Posturi Gov - Locuri de munca la stat
Ordonează după:
Nu rata niciun job!
Primește joburile noi direct pe email.