Primeste anunturi noi pe email!
Vreau sa primesc notificari pe email atunci când apare un nou loc de munca dupa aceste criterii:

51 Locuri de Munca Delgaz - Joburi Delgaz

Filtre
Sortare
Departament
Industrii
Tipul jobului
Nivel experienta
Companie

51 Locuri de Munca Delgaz - Joburi Delgaz

Cauta printr-o varietate mare de joburi Delgaz si aplica la cel mai potrivit loc de munca pentru experienta ta.

Cauta printr-o varietate mare de joburi Delgaz si aplica la cel mai potrivit loc de munca pentru experienta ta.

Analist Gis (perioada Determinata) Electricitate (225935)


Candidatul ideal Educaţie necesară: Studii superioare Experienţă practică necesară: Experienţă în activitatea specifică sistemului GIS - minim 1 an Cunoştinţe obligatorii cerute de legislaţie: Norme tehnice pentru proiectarea, executarea şi exploatarea reţelelor de distribuţie Cunoştinţe de legislaţie în domeniul proiectării Alte legi, norme, standarde tehnice din domeniul construcţiilor şi instalaţiilor Cunoaşterea prevederilor referitoare la prelucrarea datelor cadastrale Cunoştinţe IT: Bune cunoştinţe de utilizare a pachetului Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, MS Outlook), a unor programe de tip CAD, GIS Altele: Permis de conducere categoria BDescrierea jobului Oferi suport post-implementare şi suport operativ utilizatorilor aplicaţiei GIS Identifici toate sursele viabile de date istorice pentru încărcarea acestora în aplicaţia GIS Colectezi din teren sau prin intermediul prestatorilor dedicaţi datele relevante aplicaţiei GIS, participi la măsurători de teren efectuate cu e
S.​C.​ DELGAZ GRID S.​A.​

Manager Urmarire Lucrari (220707)


Candidatul ideal Educaţie necesară: Studii superioare tehnice (energetic sau electrotehnic) Cerinte obligatorii: Autorizare SSM grad III (se obține anual la locul de muncă) Autorizare ANRE – minim grad II Cunoştinţe obligatorii cerute de legislaţie: Proceduri, instrucțiuni și legislație specifice domeniului de activitate: legislația în domeniul energiei, Legea 123/2013 cu completările și modificările ulterioare, regulamentele ANRE privind procesul de racordare, Legea 50/2001, Legea 10/1995 și alte reglementari conexe sarcinilor de serviciu Cunoştinţe IT: Operare PC – MS Office (Word, Excel, Power Point, Outlook), SAP (MM, PM, GLOBE) Altele: Permis de conducere categoria BDescrierea jobului Realizezi și coordonezi urmărirea proiectarii și executării lucrărilor din procesul de racordare și a lucrărilor de investiţii în cadrul reţelelor de distribuţie și asiguri suportul necesar managerilor de proiecte, în scopul îndeplinirii termenelor contractuale, a cerinţelor legale şi încadrarea în b
S.​C.​ DELGAZ GRID S.​A.​

Manager Urmarire Lucrari Electricitate (226273)


Candidatul ideal Educaţie necesară: Studii superioare tehnice Experienţă practică necesară: Minim 3 ani în domeniul distribuţiei de energie electrică Cunoştinţe obligatorii cerute de legislaţie: Proceduri, instructiuni și legislație specifice domeniului de activitate: legislația în domeniul energiei, Legea 123/2013 cu completările și modificările ulerioare, regulamentele ANRE privind procesul de racordare, Legea 50/2001, Legea 10/1995 și alte reglementări conexe sarcinilor de serviciu Cunoştinţe IT: Operare PC – MS Office (Word, Excel, Power Point, Outlook) Cunoștințe SAP (MM, PS, PM) Descrierea jobului Realizezi activități de întocmire referate de necesitate, înregistrare, verificare și recepționare documentații pentru lucrări din surse proprii și surse atrase, verifici și recepționezi facturi pentru serviciile de proiectare, gestionezi și centralizezi informații financiare din cadrul departamentului – electricitate Acorzi suport managerului de proiect și verifici documentațiile tehni
S.​C.​ DELGAZ GRID S.​A.​

Operator Distributie Gaze Naturale (perioada Determinata) (224578)


Candidatul ideal Educaţie necesară: Studii medii tehnice/ profesionale/ generale Specializare la locul de muncă Autorizare ANRE gr. EGIU-EGD Experienţă practică necesară: Minim 1 an în instalaţii Cunoştinţe obligatorii cerute de legislaţie: NTPEE in vigoare Altele: Permis de conducere categoria BDescrierea jobului Te ocupi de mentenanța sistemului de distribuţie gaze naturale Efectuezi revizia reţelelor de gaz (conducte, branşamente, vane şi cămine de vană) a staţiilor de reglare-măsurare Realizezi operațiuni aferente lucrărilor de remediere a defectelor din sistemul de distribuție al gazelor, inclusiv întreruperea/ reluarea alimentării cu gaz Te ocupi de asamblarea, montarea, administrarea, repararea şi testarea sistemelor de distribuție gaz metan şi a echipamentelor adiacenteRealizezi și alte sarcini care decurg în mod natural din rolul tău, adaptate la cunoștințele și abilitățile taleCe îți oferim noi Îți oferim mai mult decât un salariu: Primești cadouri cu ocazia evenimentelor imp
S.​C.​ DELGAZ GRID S.​A.​

Responsabil Urmarire Lucrari Terti Si Receptii Obiective Sd (227624)


Candidatul ideal Educaţie necesară: Studii superioare tehnice, specialitatea petrol şi gaze/ instalaţii/ construcţii civile şi industriale/ politehnic, cu o practică în domeniu de minim 3 ani Autorizaţie EGD Cunoştinţe obligatorii cerute de legislaţie: Cunoaşterea prevederilor legislaţiei în vigoare legate de activitatea de distribuţie a gazelor naturale (Normele Tehnice în vigoare, Legea 50/1991 etc.) Cunoştinţe IT: Pachet MS Office (SAP și FSMS avantaj) Altele: Permis de conducere categoria BDescrierea jobului Participi la predarea amplasamentului conform avizelor emise de către Delgaz Grid (DEGR) Asiguri asistența tehnică la lucrări realizate de terți în zona de protecție și de siguranță a rețelelor de distribuție a gazelor naturale Calculezi daunele provocate de terți în sistemul de distribuție Urmărești respectarea avizelor de amplasament eliberate de DEGR pentru lucrări în zona de protecție și de siguranță a rețelelor de distribuție a gazelor naturale și iei măsuri dacă acestea n
S.​C.​ DELGAZ GRID S.​A.​

Specialist Aplicatii Si Sisteme - Sap (key User) (227641)


Candidatul ideal Educaţie necesară: Studii superioare economice Experienţă practică necesară: 5 ani în domeniul energetic Experiență practică – Key User în sistemele SAP (minimum 3 ani) și suport în implementarea proiectelor de business Implementare de sisteme SAP (în industria de utilități) Cunoștințe temeinice: contabilitate - economice Cunoştinţe IT: Deprinderi utilizare MS Office: Word; Excel, Power Point, MS Outlook Cunoștințe avansate de operare și testare a sistemelor SAP Cunoștințe de baza în configurarea și folosirea instrumentelor specifice sistemelor SAP Altele: Permis de conducere categoria BDescrierea jobului Coordonezi/ identifici/ colectezi cerințele de business și realizezi maparea acestora în funcționalitățile sistemelor SAP IS-U modulul FI-CA Gestionezi și coordonezi modificările la nivel de sisteme SAP IS-U modulul FI-CA, creezi legătura între business și IT, gestionezi cerințele de modificare/ dezvoltare a componentelor și a proceselor legate de modulele din SAP IS-
S.​C.​ DELGAZ GRID S.​A.​

Electrician Constructii Montaj (electricitate) (222363)


Candidatul ideal Educaţie necesară: Școală profesională, liceu de specialitate/ electrician pentru mentenanţă şi construcţii montaj reţele electrice Experienţă practică necesară: Minim 2 – 3 ani în executarea lucrărilor de mentenanţă şi construcţii montaj a instalaţiilor electrice de medie şi joasă tensiune: PA-PT, LEA, LES Cunoştinţe obligatorii cerute de legislaţie: Legislaţie, prescripţii şi standarde de specialitate în domeniul de activitate; Instrucţiuni specifice de securitate şi sănătate în muncă, pentru situaţii de urgenţă, autorizări în domeniu ANRE (recomandabil) Altele: Permis de conducere categoria BDescrierea jobului Execuți activitatea de mentenanţă accidentală şi neprogramată şi activități de construcții-montaj în vederea reparării, înlocuirii, extinderii sistemului de distribuție electricitate Asiguri realizarea lucrărilor încredinţate în volumul stabilit, de calitate corespunzătoare şi la termenul planificat Cunoști şi utilizezi abilităţile specifice calificării obţinu
S.​C.​ DELGAZ GRID S.​A.​

Specialist Sisteme Contorizare Inteligenta (perioada Determinata) (227069)


Candidatul ideal Educaţie necesară: Studii superioare (electrotehnică/ electroenergetică sau economice) Cursuri de specializare în activități de măsură Experienţă practică necesară: Minim 2 ani în domeniul electroenergetic (experiență în activitatea de masură și/ sau exploatare sisteme telecitire constituie un avantaj) Cunoştinţe IT: Microsoft Office (Excel, Word, Power Point), Internet Explorer, SAP IS-UDescrierea jobului Analizezi și aplici cerințele legislative în domeniul energiei electrice și contorizării inteligente (ANRE, legislație națională, directive europene etc.) Răspunzi pentru funcționarea corespunzătoare a sistemelor de contorizare inteligente Participi și răspunzi de realizarea programului de implementare și extindere a sistemelor de contorizare inteligentă care presupune: definirea scopului, graficului de desfășurare, activități proiect, riscuri, raportare, acțiuni preventive și corective, elaborarea caietelor de sarcini necesare în cadrul procedurilor de licitații pub
S.​C.​ DELGAZ GRID S.​A.​

Inspector Retele Si Instalatii Electricitate (227452)


Candidatul ideal Educaţie necesară: Studii medii profil tehnic Experienţă practică necesară: 3 ani în activitatea de distribuţie electricitate Cunoştinţe IT: Cunoştinte operare PC (Word, Excel, Outlook, SAP)Descrierea jobului Efectuezi verificări la consumatori şi întocmeşti documentele specifice activității în scopul asigurării respectarii clauzelor contractuale şi a legislaţiei energetice Monitorizezi şi verifici suspiciunile de consum neautorizat provenite prin deteriorarea/ manipularea echipamentelor de măsurare şi a altor echipamente sau instalaţii care pot genera pierderi de electricitate prin consum neautorizat Verifici aparatele de măsură din perspectiva legalității cantitaţilor de energie tranzacţionate (efectuarea verificarii metrologice în termen) și din perspectiva concordanţei evidenței din baza de date a companiei cu realitatea din teren (serie și index contor, serie sigiliu etc.) Ești responsabil de identificarea/ depistarea pierderilor de energie electrică cauzate compa
S.​C.​ DELGAZ GRID S.​A.​

Lacatus (electricitate) (227446)


Candidatul ideal Educaţie necesară: Studii medii/ profesionale/ generale şi curs calificare Experienţă practică necesară: Minim 1 an Cunoştinţe obligatorii cerute de legislaţie: Autorizări în domeniu Altele: Permis de conducere categoria B (recomandabil)Descrierea jobului Acorzi sprijin personalului calificat pentru efectuarea lucrărilor de mentenanţă accidentală/ neprogramată şi activității de construcții-montaj în vederea reparării, înlocuirii, extinderii sistemului de distribuție de electricitate Asiguri descărcarea/ încărcarea materialelor, depozitarea lor în condiții de siguranță, eliberarea materialelor la cerere și transportul spre locațiile solicitate Te deplasezi în locaţiile unde urmează să execuți lucrări şi aştepți să fii admis la lucru de către personalul cu sarcini speciale în această direcţie Aduci la cunoştinţă orice anomalie constatată în instalaţiile electrice ale gestionarului cu ocazia lucrărilor şi care ar putea cauza incidente sau accidente Înainte de începerea lu
S.​C.​ DELGAZ GRID S.​A.​

Sef Centru Dispecer Medie Tensiune (224242)


Candidatul ideal Educaţie necesară: Studii superioare în domeniul electroenergetic Experienţă practică necesară: Minim 3 ani în domeniu și experiență în conducerea operativă a SEN Cunoştinţe obligatorii cerute de legislaţie: Cunoști, respecți și aplici RCD, NTE 009/10, normele de sănătate și securitate a muncii, normele de mediu, instrucțiunile tehnice specifice și procedurile operaționale Cunoştinţe IT: Nivel mediu, necesar pentru operarea tehnicii IT din dotareDescrierea jobului Asiguri coordonarea activității centrului de dispecer MT și funcționarea în condiții de siguranță a Sistemului Electroenergetic Național, conform ordinului de învestire Cunoști, respecți și aplici RCD, NTE 009/10, IPSSM, instrucțiunile, procedurile și reglementările cu privire la activitatea de conducere prin dispecer a SEN și răspunzi de aplicarea tuturor prevederilor legislației și actelor administrative interne aplicabile în domeniul sănatății și securității muncii, protecției mediului, situațiilor de urge
S.​C.​ DELGAZ GRID S.​A.​

Muncitor Detectare Scurgeri Gaze (227615)


Candidatul ideal Educaţie necesară: Studii medii/ profesionale Cunoştinţe obligatorii cerute de legislaţie: Norme tehnice specifice Cunoştinţe IT: Operare PC (Excell, Word, etc.) Altele: Permis de conducere categoria BDescrierea jobului Efectuezi lucrări de detectare a scurgerilor de gaze pentru asigurarea exploatării în condiţii de siguranţă a sistemului de distribuţie gaze naturale Asiguri primele măsuri de securitate în cazul scurgerilor de gaze care prezintă risc pentru oameni sau mediu, până la apariţia echipei de intervenţie Raportezi constatările relevante către superior şi/ sau către echipele de localizare defecte În cazul identificării reţelelor de gaze naturale şi a instalaţiilor de utilizare gaze naturale neconforme sau a consumului fraudulos de gaz, comunici imediat aceste cazuri superiorului direct (în scris) Efectuezi operațiuni privind măsurători ale coordonatelor geografice aferente rețelelor de distribuție gaz, necesare GISRealizezi și alte sarcini care decurg în mod n
S.​C.​ DELGAZ GRID S.​A.​

Muncitor Revizii Pr/​ Prm (227627)


Candidatul ideal Educaţie necesară: Școală profesională Experienţă practică necesară: Minim 1 an experienţă în domeniu Cunoştinţe obligatorii cerute de legislaţie: Autorizare ANRE gr. EGD Altele: Permis de conducere categoria BDescrierea jobului Efectuezi operaţiuni de întreţinere şi înlocuiri contoare volumetrice, revizia tehnică a PR/ PRM conform fişei de evidenţă a lucrărilor periodice de mentenanţă si a procedurilor de lucru specifice Participi la activitatea de intervenţie, conform programării sau la solicitarea superiorului ierarhic, execuți sudura, asamblarea, montarea, repararea şi testarea sistemului de distribuţie al gazelor naturale şi a echipamentelor adiacente Anunţi clienţii şi întrerupi – în caz de nevoie –furnizarea de gaz, în timpul reparaţiilor, asiguri securitatea în cazul defectelor localizate, care ar putea pune în pericol oamenii şi mediul Montezi ocolitoarele temporare prin folosirea echipamentelor gaz stop, execuți teste de etanşeitate şi de presiune pentru cond
S.​C.​ DELGAZ GRID S.​A.​

Responsabil Activitati Suport Instruire (227168)


Candidatul ideal Educaţie necesară: Studii medii/ profesionale tehnice relevante (petrol și gaze, instalaţii, mecanică etc.) Experienţă practică necesară: Minim 3 ani în domeniul tehnic (distribuția de gaze naturale constituie avantaj) 1 an activitate relevantă în domeniul tehnice Cunostine tehnice (cunoștințe în disitribuția de gaze naturale reprezintă avantaj) Cunoștințe practice în sudură OL reprezintă avantaj) Altele: Permis de conducere categoria BDescrierea jobului Realizezi, în condiții de calitate, activitatea de întreținere Centru de Educație Profesională Gaz Asiguri amenajarea zonelor de lucru conform sesiunilor planificate (tăiere conducte pentru probele de lucru, montaj conducte în șanțurile de lucru, înlocuire materiale consumabile utilizate) Asiguri aprovizionarea cu materiale consumabile Asiguri curățenia în incinta poligonului de lucrări practice și în incinta atelierelor de lucrări practice Ești responsabil cu întreținerea spațiului verde din incinta poligonului de luc
S.​C.​ DELGAZ GRID S.​A.​

Responsabil Programe Integrare Profesionala (222757)


Candidatul ideal Educaţie necesară: Studii superioare finalizate (psihologie, sociologie, juridice, economice, tehnice) Experienţă practică necesară: Codul muncii (constituie avantaj); Legea educației naționale Cunoştinţe IT: Deprinderi de utilizare MS Office Altele: Abilități de comunicare, de analiză şi sinteză, de planificare, de lucru în echipă, de negociere, de organizare şi sistematizare a informaţiei Permis de conducere categoria B Descrierea jobului Asiguri derularea programelor de reîntinerire a forței de muncă Te ocupi de realizarea parteneriatelor cu unitățile de învățământ în formele prevăzute de lege și adecvate nevoii companiei Menții legătura cu responsabilii desemnați din companie în scopul realizării practicii școlare și integrării absolvenților în activitate Planifici stagiile de practica în companie și asiguri legătura cu responsabilii desemnați în vederea realizării practicii Monitorizezi situația mentorilor desemnați și realizezi plata bonusurilor după caz Asiguri
S.​C.​ DELGAZ GRID S.​A.​

Operator Distributie Gaze Naturale (227611)


Candidatul ideal Educaţie necesară: Studii medii tehnice/ profesionale/ generale Specializare la locul de muncă Autorizare ANRE gr. EGIU-EGD Experienţă practică necesară: Minim 1 an în instalaţii Cunoştinţe obligatorii cerute de legislaţie: NTPEE in vigoare Altele: Permis de conducere categoria BDescrierea jobului Te ocupi de mentenanța sistemului de distribuţie gaze naturale, revizia reţelelor de gaz (conducte, branşamente, vane şi cămine de vană), revizia staţiilor de reglare-măsurare și întreţinerea stării de funcţionare a răsuflătorilor existenți prin curăţirea lor Efectuezi completarea răsuflătorilor lipsă prin plantarea altora noi sau aducerea la cota zero a celor existenți, dar astupați; realizezi operațiuni aferente lucrărilor de remediere a defectelor din sistemul de distribuție al gazelor, inclusiv întreruperea/ reluarea alimentării cu gaz; asiguri securitatea în cazul defectelor localizate care ar putea pune în pericol oamenii şi mediul Realizezi pregătirea şi transportul ma
S.​C.​ DELGAZ GRID S.​A.​

Consultant Platforme It Si Suport Proiect (227029)


Candidatul ideal Educaţie necesară: Studii superioare IT/ tehnice Cunoștințe de bază privind: Sisteme specifice centrelor de date Sistemele de operare Windows, Linux Medii virtualizate VMWARE Mediu de lucru Cloud Descrierea jobului Realizezi activităţi de consultanţă şi suport, implementare şi configurare pentru platforma Call Center cu toate subcomponentele şi interfeţele sistemului șu activități de project support pentru proiectele cu impact în ariile ce alcătuiesc departamentul de Servicii Operaționale IT: NOC, Platforme HW și Service Management & End User Support Participi la implementarea soluţiilor prin activităţi supervizate de manager/ manager proiect senior TI/ consultant/ consultant senior Coordonezi implementarea soluţiile din aria de responsabilitate Realizezi sau participă la realizarea modificărilor de sistem (CR-uri) Monitorizezi sistemele din aria ta de responsabilitateRealizezi și alte sarcini care decurg în mod natural din rolul tău, adaptate la cunoștințele și abilit
S.​C.​ DELGAZ GRID S.​A.​

Manager Servicii Clienti Key Account (227030)


Candidatul ideal Educaţie necesară: Studii superioare în domeniul management/ economie/ inginerie Experienţă practică necesară: Minim 3 ani într-o poziție de relații clienți (clienți din sectorul public constituie un avantaj) Cunoștințe despre piața de energie din România (constituie un avantaj) Experienţă de lucru într-un mediu în schimbare constantă, cu ţinte strategice Experiență în domenii cu modificări rapide privind structurile/ procesele/ legislația Descrierea jobului Ești responsabil de gestionarea relației de distribuție duală (acolo unde există prezența DEGR) de gaz şi electricitate pentru toate nevoile legate sau derivate din aceasta, serviciile și produsele oferite de Delgaz Grid în limitele reglementate, de complexitate adaptată la profilul de clienți din sectorul public Ești responsabil pentru respectarea rutinelor desemnate ca parte din procesul de sustenabilitate a activității de relaționare cu acești clienți, efectuând în mod concertat și structurat activități de prosp
S.​C.​ DELGAZ GRID S.​A.​

Operator Distributie Gaze Naturale (227610)


Candidatul ideal Educaţie necesară: Studii medii tehnice/ profesionale/ generale Specializare la locul de muncă Autorizare ANRE gr. EGIU-EGD Experienţă practică necesară: Minim 1 an în instalaţii Cunoştinţe obligatorii cerute de legislaţie: NTPEE in vigoare Altele: Permis de conducere categoria BDescrierea jobului Te ocupi de mentenanța sistemului de distribuţie gaze naturale, revizia reţelelor de gaz (conducte, branşamente, vane şi cămine de vană), revizia staţiilor de reglare-măsurare și întreţinerea stării de funcţionare a răsuflătorilor existenți prin curăţirea lor Efectuezi completarea răsuflătorilor lipsă prin plantarea altora noi sau aducerea la cota zero a celor existenți, dar astupați; realizezi operațiuni aferente lucrărilor de remediere a defectelor din sistemul de distribuție al gazelor, inclusiv întreruperea/ reluarea alimentării cu gaz; Asiguri securitatea în cazul defectelor localizate care ar putea pune în pericol oamenii şi mediul Realizezi pregătirea şi transportul ma
S.​C.​ DELGAZ GRID S.​A.​

Specialist Investitii Cladiri (225042)


Candidatul ideal Educaţie necesară: Studii superioare construcţii civile/ instalaţii/ mecanice/ arhitectură Experienţă practică necesară: Minim 2 ani în domeniul investițiilor la clădiri Prezintă avantaj experiența în managementul proiectelor Cunoştinţe IT: MS Office: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, SAP (modul PS) Altele: Permis de conducere categoria BDescrierea jobului Colaborezi cu echipa operațională de administrare clădiri, evaluezi necesarul de lucrări și întocmești teme de proiectare și caiete de sarcini în vederea contractării lucrărilor Participi la elaborarea planului de investiții anual și pe termen mediu Asiguri managementul integrat al planificării și implementării proiectelor de investiții contractate Pe parcursul derulării lucrărilor asiguri interfața cu proiectanții, executanții de lucrări, diriginții de șantier, autoritățile publice Întocmești documentele specifice procesului de investiții la clădiri pe parcursul execuției lucrărilor, verifici și validezi documentele
S.​C.​ DELGAZ GRID S.​A.​
Util pentru tine
Aboneaza-te acum, e gratis!
Primeste notificari pe e-mail cand apare un anunt nou. Acum sunt 51 anunturi pentru cautarea ta.
Te poti dezabona oricand doresti
Ordonează după:
Nu rata niciun job!
Primește joburile noi direct pe email.