Debutanți – Operatori CNC

Operatori CNC se caută constant pe piața muncii. Este o meserie bănoasă, dar necesită anumite aptitudini și o pregătire adecvată. Din fericire, există cursuri acreditate, care oferă diplome recunoscute la nivel internațional. Utilajele care funcționează pe bază de comandă numerică sunt manipulate de operatori special pregătiți în acest sens. Iar companiile care se ocupă cu […]

cum sa devii operator cnc

Operatori CNC se caută constant pe piața muncii. Este o meserie bănoasă, dar necesită anumite aptitudini și o pregătire adecvată. Din fericire, există cursuri acreditate, care oferă diplome recunoscute la nivel internațional.

Utilajele care funcționează pe bază de comandă numerică sunt manipulate de operatori special pregătiți în acest sens. Iar companiile care se ocupă cu producția și prelucrarea materialelor își desfășoară o mare parte din activitate cu ajutorul mașinilor cu comandă numerică.

Ce presupune comanda numerică

Prescurtarea CNC vine de la ”mașini cu comandă numerică”. Aceste mașini au apărut în industrie, cu aproximație în a doua jumătate a secolului al douăzecilea și și-au pus semnificativ amprenta asupra a tot ce ține de prelucrarea materialelor. Așadar, prin CNC se înțelege orice sistem cu comandă numerică computerizată care permite operarea mașinilor-unelte prin dispozitive electronice. Acestea realizează activități de prelucrare cu ajutorul unui computer programat specific activităților necesare de execuție, care trimite comenzi precise către CNC. Comenzile de execuție pot fi scrise de către o persoană specializată sau pot fi prestabilite direct din programul software. Mașinile cu comandă numerică sunt utilaje cu o capacitate de lucru mult mai mare și un timp de execuție mai scurt în comparație cu utilajele manuale, oferind un proces de producție mai eficient cu precizie înaltă. CNC-urile pot acționa mai multe unelte de prelucrare în același timp. Spre deosebire de mașinile manuale, CNC-urile se manipulează ușor și nu necesită un grad ridicat de expertiză a operatorului. Pot realiza piese dificile, cu o complexitate mai mare, datorită tehnologiei. Oferă siguranță ridicată pentru operatori la locul de muncă.

Cu ce se ocupă un operator CNC

Operatorul CNC își desfășoară activitatea în fabrici, ateliere de producție din diferite industrii prelucrătoare și este responsabil de operarea CNC-urilor. El asigură controlul automat al diferitelor instrumente de prelucrare cu ajutorul unui calculator, pentru a prelucra diverse materiale, cum ar fi metal, ceramică, plastic, compozit, lemn. Cei care ocupă posturi de operatori CNC trebuie să asigure necesarul de materiale și semifabricatele necesare, precum și să supravegheze mașina cu care lucrează. 

Meseria de operator CNC vine cu o fișă a postului complexă, cu activități diversificate și plăcute. Dar necesită multă atenție, concentrare și respectarea cu strictețe a sarcinilor și instrucțiunilor tehnice primite cu privire la lucrarea de executat. În plus, operatorii CNC clarifică eventualele neînțelegeri privind sarcinile și instrucțiunile primite, studiază comanda, pregătesc maşina cu comandă numerică pentru executarea lucrării, stabilind programul de comandă și efectuează reglarea dinamică. Tot în fișa postului intră și respectarea procedurilor tehnice de execuție, însușirea acestora precum și a celor de control al calității din sistemul propriu. Mai trebuie să verifice rezultatele proceselor de execuție, asigurându-se că au fost respectate cerințele documentației și să ia măsuri de remediere sau să raporteze eventualele defecte și cauzele lor. De asemenea, depozitează şi expediază piesele prelucrate, au în vedere eficientizarea constantă a procesului de muncă pentru a reduce defectele de execuție, se preocupă de întreținerea zilnică a utilajelor utilizate. Operatorii CNC trebuie să desfășoare munca în condiții de siguranță, în conformitate cu politica organizației, legislației și instrucțiunilor de securitate și sănătate în muncă. Tot ei întrețin și mențin în bune condiții echipaentul de protecție și de muncă, 

Mai mult decât atât, pentru a putea lucra ca operatori CNC, doritorii trebuie să fie capabili de a lucra în echipă, să comunice în diverse contexte profesionale în care este necesar să utilizeze corect limbajul de specialitate, să efectueze calcule matematice simple pentru determinarea unor consumuri specifice de materiale şi manoperă sau diverse calcule pentru realizarea lucrărilor. Mai trebuie să fie capabili să-şi planifice corect etapele activităţii zilnice, încadrându-se în timpul alocat fiecăreia în parte pentru respectarea termenului final al lucrărilor.

 

Cum devii operator de comandă numerică

Meseria de operator CNC presupune deținerea unei calificări. Pentru a te califica în acest domeniu de activitate, există cursuri disponibile. Calificarea se referă la pregătirea profesională într-un domeniu anume și încheierea unui act adițional la contractul individual de muncă. Se obține în urma unor cursuri sau a unei evaluări a competențelor. În urma cursurilor se eliberează o diplomă sau un certificat, recunoscute oficial. Este important ca atunci când alegi să urmezi un astfel de curs să urmărești ca diploma obținută în urma acestuia să fie recunoscută la nivel național și în Uniunea Europeană. Calificarea profesioanală permite poziționarea ca specialist pe piața muncii într-o anumită arie de activitate.

Competențele profesionale se obțin pe cale formală, prin acumulare de competențe în clasă. Metoda presupune participarea la programele de formare profesională organizate de un furnizor de formare profesională autorizat de ANC, în urma căruia se primește un Certificat de Calificare. Există și posibilitatea pregătirii prin studiu individual, cursuri online și acumularea experienței în domeniul de interes, dar e important să obții la final o diplomă de absolvire. Dacă ai deja experiență, atunci poți aplica pentru evaluarea competențelor profesionale, în urma căreia vei primi un Certificat de Competențe Profesionale.

Pentru înscrierea la cursurile de calificare se recomandă o grijă aparte în alegerea furnizorului de servicii. Firmele trebuie să funcționeze ca entități juridice autorizate de Ministerul Muncii, Ministerul Educației, ANC. În caz contrar, nu se pot elibera certificate recunoscute național și internațional. Dosarul de înscriere pentru participarea la cursurile de calificare trebuie să cuprindă: copie după actul de identitate, copie după certificatul de naștere, copie după certificatul de căsătorie, copie act de studi. Important de știut este faptul că poți deveni operator CNC ai nevoie de minimum 8 clase absolvite (unele instituții cer un minim de 10 clase). Durata medie de finalizare a unui astfel de curs este de aproximativ 6 luni. Majoritatea instituțiilor de formare oferă o programă complexă, cu peste 200 de ore teorie și peste 400 de ore de practică. Taxa este în jur de 1000 lei și, la unele instituții, poate fi achitată și în rate. Iar beneficiile pe termen lung fac ca investiția să merite cu prisosință. Și asta pentru că un salariu de operator CNC poate ajunge la 5000 lei lunar și chiar mai mult. În plus, sunt foarte multe oferte de muncă în domeniu pe piață. Spre exemplu, în luna decembrie, numai pe platforma eJobs.ro erau 2500 de oferte de muncă pentru operatori CNC.

Avatar photo
Autor
Mirela
Notification Bell