Totul despre pensiile de handicap în 2022. Cele mai recente schimbări

Indemnizația de handicap a fost majorată recent, de la 1 martie 2022, odată ce Indicele Social de Referință a crescut cu rata medie anuală a inflației. În conformitate cu Legea nr. 225/2021, valoarea indicatorului social de referință (ISR) se actualizează, din oficiu, în fiecare an, la dată de 1 martie, cu rata medie anuală a […]

legea pensiilor de handicap in 2022

Indemnizația de handicap a fost majorată recent, de la 1 martie 2022, odată ce Indicele Social de Referință a crescut cu rata medie anuală a inflației.

În conformitate cu Legea nr. 225/2021, valoarea indicatorului social de referință (ISR) se actualizează, din oficiu, în fiecare an, la dată de 1 martie, cu rata medie anuală a inflației din anul precedent, indicator definitiv, comunicat de Institutul Național de Statistică. Pentru anul 2021, rata anuală a inflației, conform INS, a fist de 5,1%.

Astfel, de la 1 martie 2022 au crescut cu 5,1% prestațiile sociale ale persoanelor cu dizabilități, dar și indemnizațiile pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani, venitul minim garantat, alocațiile pentru copii, ajutorul de șomaj, ajutorul pentru încălzire sau venitul minim garantat.

Drepturile persoanelor cu dizabilități

        ◦ indemnizație de însoțitor pentru persoanele cu handicap grav;

        ◦ indemnizație handicap lunară, indiferent de venituri; valoarea indemnizației diferă în funcție de gradul de handicap (grav, accentuat, mediu);

        ◦ buget personal complementar lunar, indiferent de venituri; valoarea acestuia diferă, de asemenea, în funcție de gradul de handicap.

Sprijinul financiar pentru persoanele cu handicap este reglementat de Legea 448/2006, modificată prin OUG nr. 60/2017, privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

În articolul III din OUG nr. 60/2017 se precizează:

Începând cu data de 1 iulie 2018, alineatele (4), (5) și (13) ale articolului 58 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 3 ianuarie 2008, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și vor avea următorul cuprins:

(4) Adultul cu handicap beneficiază, în condițiile prezenței legi, de următoarele prestații sociale:

 1. a) indemnizație lunară, indiferent de venituri:

(i) 70% din indicatorul social de referință, prevăzut de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, pentru adultul cu handicap grav;

(îi) 53% din indicatorul social de referință, prevăzut de Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, pentru adultul cu handicap accentuat;

 1. b) buget personal complementar lunar, indiferent de venituri:

(i) 30% din indicatorul social de referință, prevăzut de Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, pentru adultul cu handicap grav;

(îi) 22% din indicatorul social de referință, prevăzut de Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, pentru adultul cu handicap accentuat;

(iii) 12% din indicatorul social de referință, prevăzut de Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, pentru adultul cu handicap mediu.

(5) Părintele, tutorele sau persoana care se ocupă de creșterea și îngrijirea copilului cu handicap în baza unei măsuri de protecție specială, stabilită în condițiile legii, beneficiază de prestații sociale, pe perioada în care îl are în îngrijire, supraveghere și întreținere, astfel:

 1. a) 60% din indicatorul social de referință, prevăzut de Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, în cazul copilului cu handicap grav;
 2. b) 35% din indicatorul social de referință, prevăzut de Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, în cazul copilului cu handicap accentuat;
 3. c) 12% din indicatorul social de referință, prevăzut de Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, în cazul copilului cu handicap mediu.

Indicatorul social de referință este reglementat de Legea nr. 76 din 2002, privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă. Valoarea ISR pentru anul 2021 a fost de 500 de lei, iar indemnizația lunară pentru adultul cu handicap grav de 70% din ISR, iar pentru adultul cu handicap accentuat, de 50% din ISR.

La această suma se adaugă și un buget complementar lunar, achitat indiferent de venituri. Valoarea acestuia este între 12 și 30% din ISR, în funcție de gradul de handicap.

Indicatorul Social de Referință reprezintă o unitate a cărei valoare este echivalentul unei anumite sume, în lei. În baza acesteia sunt determinate beneficiile sociale acordate din bugetul de stat, printre care și indemnizația pentru persoanele cu handicap. Nivelul ISR era, anul trecut, de 500 de lei, același nivel din 2008, și a ajuns 525,5 lei de la 1 martie 2022.

Situații și precizări

Ce indemnizație de handicap 2022 primește adultul cu handicap grav

Începând cu luna martie 2022, indemnizația de handicap este de 368 lei, iar bugetul complementar de 158 lei. Astfel, prestația socială acordată adultului cu handicap crește cu 26 lei.

GRADUL I

– indemnizație lunară 500×70% = 350 lei

– buget personal complementar 500×30% = 150 lei

Total: 350+150 = 500 lei

Perioada martie 2022 – februarie 2023:

– indemnizație lunară 525,5×70% = 367,85 lei

– buget personal complementar 525,5×30% = 157,65 lei

Total: 368+158 = 526 lei

Care este indemnizația de însoțitor pentru persoanele cu handicap grav

Potrivit articolului 58, alineatul 3, din Legea 448/2006, adultul cu handicap grav primește pentru plata însoțitorului o indemnizație echivalentă cu salariul net al asistentului social debutant cu studii medii din unitățile de asistență socială din sectorul bugetar, altele decât cele cu paturi.

Conform Direcției de Generale de Asistență Socială și Protecție a copilului, indemnizația de însoțitor pentru persoanele cu handicap grav este în cuantum de 1.524 lei (începând cu 01.2022) sau există posbilitatea angajării unui asistent personal pe salariul de 1.524 lei net.

Ce indemnizație de handicap 2022 primește adultul cu handicap accentuat

Începând cu luna martie 2022, indemnizația de handicap este de 279 lei, iar bugetul complementar de 116 lei. Astfel, prestația socială acordată adultului cu handicap accentuat crește cu 20 lei.

GRADUL II

– indemnizație lunară 500×53% = 265 lei

– buget personal complementar 500×22% = 110 lei

Total: 265+110 = 375 lei

Perioada martie 2022 – februarie 2023:

– indemnizație lunară 525,5×53% = 278,515 lei

– buget personal complementar 525,5×22% = 115,61 lei

Total: 279+116 = 395 lei

Ce indemnizație de handicap 2022 primește adultul cu handicap mediu

Acesta beneficiază de un buget personal complementar lunar, indiferent de venituri, în cuantum de 63 lei din data de 1 martie 2022.

Care sunt drepturile de care pot beneficia părinții, cu sau fără dizabilități, care realizează venituri supuse impozitului pe venit și care au în creștere și îngrijire un copil cu dizabilitate între 0-18 ani

Drepturile de care pot beneficia părinții cu sau fără dizabilități care realizează venituri supuse impozitului pe venit sau care au realizat perioade asimilate în condițiile art.2 alin.(1), (5) și (6) din OUG nr.111/2010, care au în creștere și îngrijire un copil cu dizabilitate între 0-18 ani sunt următoarele:

 1. a) concediu și indemnizație lunară pentru creșterea copilului cu handicap de la 0-3 ani în cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei nașterii copilului (minim 85% din cuantumul salariului minim brut pe țară garantat în plata – începând cu luna martie 1.314 lei) {art.2 alin.(1) din OUG nr.111/2010};
 2. b) stimulent lunar de inserție acordat până la împlinirea de către copilul cu handicap a vârstei de 4 ani, în cuantum fix la 650 lei). Acesta se acordă cu condiția reîntoarcerii părintelui la activitatea profesională.
 3. c) concediu și indemnizație lunară pentru creșterea copilului cu handicap, indemnizație egală cu cuantumul minim al indemnizației pentru creșterea copilului acordat până la 3 ani, respectiv 1.314 lei.

Indemnizația se acordă persoanelor care au în îngrijire copii cu dizabilitate cu vârstă cuprinsă între 3-7 ani și care au beneficiat de drepturile stabilite de OUG nr.111/2010 și care doresc să beneficieze de concediu pentru creșterea copilului până la împlinirea de către copil a vârstei de 7 ani; {art.31 alin.(1) din OUG nr.111/2010}

 1. d) program de lucru redus la 4 ore pentru unul dintre părinți, până la împlinirea de către acesta a vârstei de 18 ani, la solicitarea părintelui, în condițiile prevăzute de Legea nr.53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare; {art.32 alin.(1) lit.a) din OUG nr.111/2010}
 2. e) concedii medicale, acordate în condițiile legii, pentru îngrijirea copilului cu dizabilitate care necesită internare, tratament ambulatoriu sau la domiciliu pentru afecțiuni intercurențe, precum și pentru recuperare/reabilitare, până la împlinirea de către copil a vârstei de 18 ani. {art.32 alin.(1) lit.b) din OUG nr.111/2010

Cât primesc părinții sau tutorele pentru îngrijirea unui copil cu handicap

– 315 lei (60% din ISR), pentru îngrijirea copilului cu handicap grav;

– 184 lei (35% din ISR), în cazul copilului cu handicap accentuat;

– 63 lei (12% din ISR, în cazul copilului cu handicap mediu.

Cât este pensia de handicap?

În România nu există pensie de handicap, ci doar pensie de invaliditate și indemnizație de handicap. Cele două se pot cumula.

Calculul pensiei de invaliditate

Articolul 94 din Legea 263/2010 menționează: cuantumul pensiei se determină prin înmulțirea punctajului mediu anual, realizat de asiguratul care solicită pensia de invaliditate, cu valoarea unui punct de pensie.

 1. Punctajul mediu anual realizat de asigurat se determină prin împărțirea numărului de puncte, rezultat din însumarea punctajelor anuale ale asiguratului, la numărul de ani în care acesta a cotizat.
 2. Punctajul anual al asiguratului se determina prin împărțirea la 12 a sumei punctajelor lunare, realizate în anul calendaristic respectiv.
 3. Punctajul lunar se calculează prin raportarea câștigului salarial brut/solda brută sau, după caz, a venitului lunar asigurat, care a constituit baza de calcul a contribuției de asigurări sociale, la câștigul salarial mediu brut din luna respectivă, comunicat de Institutul Național de Statistică. Pentru lunile în care Institutul Național de Statistică nu comunică câștigul salarial mediu brut, se utilizează, pentru întreagă luna, ultimul câștig salarial mediu brut comunicat.

Potrivit articolului 75 din Legea 263/2010, la stabilirea pensiei de invaliditate se acordă un stagiu potențial, determinat ca diferența între stagiul complet de cotizare și stagiul de cotizare realizat până la data acordării/solicitării pensiei de invaliditate.

Pentru stagiul potențial, punctajul lunar este de:

        ◦ 0,70 puncte pentru gradul I de invaliditate;

        ◦ 0,55 puncte pentru gradul ÎI de invaliditate;

        ◦ 0,35 puncte pentru gradul III de invaliditate.

Valoarea punctului de pensie luat în calcul este cel din momentul emiterii deciziei de plata a pensiei de invaliditate.

Indemnizația de însoțitor

Pensionarii de invaliditate încadrați în gradul I de invaliditate au dreptul, în afară pensiei, la o indemnizație pentru însoțitor, în cuantum fix. Cuantumul indemnizației pentru însoțitor reprezintă 80% din valoarea unui punct de pensie, stabilită în condițiile legii.

Cuantumul indemnizației pentru însoțitor este de 1.269 lei, în intervalul ianuarie 2022 – decembrie 2022.

Avatar photo
Autor
Anca Petrache
Notification Bell