Modificări în ceea ce privește diurna. Cum se calculează diurna în 2022

Începând cu data de 1 mai 2022 s-au introdus în România noi reguli cu privire la diurne. Concret, se schimbă nivelul maxim al diurnei deductibile și se introduce un nou plafon pentru sumele care sunt neimpozabile și nesupuse contribuțiilor sociale, aplicabil atât diurnelor externe, cât și interne. Astfel calculul diurnei va fi făcut diferențiat în […]

diurna 2022

Începând cu data de 1 mai 2022 s-au introdus în România noi reguli cu privire la diurne. Concret, se schimbă nivelul maxim al diurnei deductibile și se introduce un nou plafon pentru sumele care sunt neimpozabile și nesupuse contribuțiilor sociale, aplicabil atât diurnelor externe, cât și interne.

Astfel calculul diurnei va fi făcut diferențiat în funcție de perioada pentru care se calculează, după cum urmează:

Perioada 1 ianuarie 2022 – 30 aprilie 2022

  • Pentru diurna internă: suma maxim deductibilă este de 50 lei/zi;
  • pentru diurna externă: suma maxim deductibilă este 2.5 ori nivelul pentru instituțiile publice. Diurna externă maxim deductibilă este stabilită pentru fiecare țară în parte.

Diurna neimpozabilă este în cuantum de 347,72 lei/zi calendaristică. Această sumă se înmulțește cu numărul de zile calendaristice de detașare.

Conform art. 2 lit. y) din Legea 16/2017, remunerația aplicabilă pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, altul decât România sau pe teritoriul Confederației Elvețiene, suma de bani stabilită de dreptul intern și/sau practicile naționale ale statului membru pe teritoriul căruia este detașat lucratorul, reprezentând toate elementele constitutive ale remunerației care sunt obligatorii conform dreptului intern, actelor cu putere de lege și actelor administrative sau convențiilor colective sau sentințelor arbitrale, care au fost declarate cu aplicabilitate generală sau care se aplică în conformitate cu art. 3 alin. (8) din Directiva 96/71/CE în statul membru respectiv.

Angajatorii care detașează salariați, în special șoferi profesioniști de pe teritoriul României au obligația să plătească acestora remunerația minimă din statul în care urmează să presteze activitate în calitate de detașați.

Această remunerație nu este stabilită de legislația din România, așa încât angajatorul român trebuie să se intereseze în statul în care salariatul este detașat cuprivire la cuantumul și componentele remunerației minime.

Cum se calculează diurna

Începând cu data de 1 mai 2022, se aplică noi reguli, introduse prin Legea 72 din 31.03.2022. Legea a intrat în vigoare în 3 aprilie 2022 și prevede ca noile reglementări privind diurna se aplică începând cu veniturile aferente lunii următoare punerii în funcțiune, adică începând cu veniturile aferente lunii mai 2022.

Astfel, se introduce un nou plafon pentru sumele care sunt neimpozabile și nesupuse contribuțiilor sociale, în cele două situații – plafon de 3 salarii de bază corespunzătoare locului de muncă ocupat – pentru salariați, iar pentru administratori – 3 remunerații prevăzute în raportul juridic. Se aplică atât pentru diurnele externe, cât și cele interne.

”1. La articolul 76 alineatul (2), literele k) și m) se modifică și vor avea următorul cuprins:

  1. k) indemnizația de delegare, indemnizația de detașare, inclusiv indemnizația specifică detașării transnaționale, prestațiile suplimentare primite de salariați în baza clauzei de mobilitate, precum și orice alte sume de aceeași natură, altele decât cele acordate pentru acoperirea cheltuielilor de transport și cazare, primite de salariați potrivit legislației în materie, pe perioada desfășurării activității în altă localitate, în țară sau în străinătate, în interesul serviciului, pentru partea care depășește plafonul neimpozabil stabilit astfel:

(i) în ţară, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizație, prin hotărâre a Guvernului, pentru personalul autorităților și instituțiilor publice, în limita a 3 salarii de bază corespunzătoare locului de muncă ocupat;

(ii) în străinătate, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru diurnă, prin hotărâre a Guvernului, pentru personalul român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, în limita a 3 salarii de bază corespunzătoare locului de muncă ocupat.

Plafonul aferent valorii a 3 salarii de bază corespunzătoare locului de muncă ocupat se calculează prin raportarea celor 3 salarii la numărul de zile lucrătoare din luna respectivă, iar rezultatul se multiplică cu numărul de zile din perioada de delegare/detașare/desfășurare a activității în altă localitate, în ţară sau în străinătate;”

Diurna se acordă fiecărui angajat care este trimis într-o misiune de serviciu:

  • la o distanță de minimum 5 km de localitatea în care angajatul își are locul de muncă;
  • pentru o perioadă de maximum 60 de zile calendaristice pe an;
  • numai dacă durata deplasării este de cel puțin 12 ore.

Dar ce este diurna?

Aceste modificări vin într-un context deja sensibil, dat fiind că multe firme au o înțelegere vagă a operațiunilor de detașare/delegare. Se confundă adesea delegarea și detașarea transnațională cu mobilitatea, ceea ce generează reîncadrarea costisitoare a diurnei în veniturile salariale.

Conform unui studiu recent, 64% dintre firme sunt obligate de ANAF să plătească dobânzi și penalități că urmare a faptului că nu au acordat diurnă legal.

Codul muncii nu definește diurna, ci doar stabilește dreptul salariaților la acordarea acesteia pe durata delegării și a detașării.

O definiție a diurnei regăsim numai în H.G. nr. 518/1995 privind unele drepturi și obligații ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar care, la art. 5 alin. (1) lit. a), stabilește că personalului trimis în străinătate în condițiile acestei hotărâri i se acordă în străinătate o indemnizație zilnică în valută, denumită în continuare diurnă, în vederea acoperirii cheltuielilor de hrană, a celor mărunte uzuale, precum și a costului transportului in interiorul localității in care își desfășoară activitatea.

Conform art. 76 alin. (4) lit. h) din Codul fiscal, nu sunt venituri impozabile indemnizația de delegare, indemnizația de detașare, inclusiv indemnizația specifică detașării transnaționale, prestațiile suplimentare primite de salariați în baza clauzei de mobilitate, precum și orice alte sume de aceeași natură, altele decât cele acordate pentru acoperirea cheltuielilor de transport și cazare, primite de salariați potrivit legislației în materie, pe perioada desfășurării activității în altă localitate, în țară sau în străinătate, în interesul serviciului, pentru partea care depășește plafonul neimpozabil.

Avatar photo
Autor
Anca Petrache
Notification Bell