Primeste anunturi noi pe email!
Vreau sa primesc notificari pe email atunci când apare un nou loc de munca dupa aceste criterii:

54 Locuri de Munca in Harghita - Joburi in Harghita

Filtre
Sortare
Departament
Industrii
Tipul jobului
Nivel experienta
Companie

54 Locuri de Munca in Harghita - Joburi in Harghita

Cauta printr-o varietate mare de joburi in Harghita si aplica la cel mai potrivit loc de munca pentru experienta ta.

Cauta printr-o varietate mare de joburi in Harghita si aplica la cel mai potrivit loc de munca pentru experienta ta.

Infirmier – Posturile vacante în administrația publică din România


Spital Municipal Gheorgheni, județul Harghita Expiră azi LocatieHarghita NivelFuncții de execuție Tip Permanent AngajatorInstituții locale CategorieFuncție contractualăAnunt Criterii specifice: a) are cel puțin studii generale; b) are calificare în meseria de infirmier. 18.05.2023 – 06.06.2023 între orele 8,00 – 12,00 depunerea dosarelor de concurs la secretariatul spitalului; 06.06.2023 – ora 14,00 – afişarea rezultatului selectării dosarelor la avizierul principal al spitalului, cu menţiunea „admis” sau „respins”; 12.06.2023 – între orele 09,00 – 12,00 – depunerea contestaţiilor privind dosarele respinse 13.06.2023 – ora 15,00 – comunicarea rezultatelor contestaţiilor; 14.06.2023 – ora 10,00 – susţinerea probei scrise; 14.06.2023 – ora 15,00 – afişarea rezultatului probei scrise; 15.06.2023 – între orele: 8,00 – 12,00 depunerea contestaţiilor privind rezultatul probei scrise; 16.06.2023 – ora 14,00 – afişarea rezultatului contestaţiilor; 19.06.2023 – ora 10,00 – proba interviu; 19.06
Locuri de munca la stat

Muncitor,​ bucătar și administrator financiar – Posturile vacante în administrația publică din România


Creșa Cristuru Secuiesc, județul Harghita Expiră in 2023-06-14 LocatieHarghita NivelFuncții de execuție Tip Permanent AngajatorInstituții locale CategorieFuncție contractualăAnunt Creșa Cristuru Secuiesc, județul Harghita, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcţiilor contractuale, de execuție, vacante, de:muncitorbucătaradministrator financiarArt. 15. — Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;b) cunoaște limba română, scris și vorbi
Locuri de munca la stat

Consilier – Posturile vacante în administrația publică din România


Primăria Municipiul Miercurea Ciuc, județul Harghita Expiră in 2023-06-19 LocatieHarghita NivelFuncții de execuție Tip Permanent AngajatorPrimării CategorieFuncție contractualăAnunt Bibliografie si tematica Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale de execuție sunt:Studii universitare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;Vechimea în specialitatea studiilor: 6 ani și 6 luni;Perioada de depunere a dosarelor: 06.06.2023-19.06.2023 (inclusiv), la sediul Primăriei MunicipiuluiMiercurea-Ciuc din P-ţa Cetăţii nr. 1 camera 139, Luni-Joi 0800-16.00, Vineri 0800-13.30Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului: proba scrisă va avea loc în data de 27.06.2023, ora 10.00, Miercurea Ciuc, Piața Cetății, nr. 1,data interviului: 30.06.2023, ora 13.00, Miercurea Ciuc, Piața Cetății, nr. 1, Jud. Harghit
Primării

Medi specialist Chirurgie plastica-microchirurgie reconstructivă – Posturile vacante în administrația publică din România


Spital Municipal Gheorgheni, județul Harghita Expiră azi LocatieHarghita NivelFuncții de execuție Tip Permanent AngajatorInstituții locale CategorieFuncție contractualăAnunt • 1 post vacant cu normă întreagă de medic specialist în specialitatea Chirurgie plastică-microchirurgie reconstructivă, Condiții specifice: a) Diplomă de licență de medic; b) Certificat de medic specialist în specialitatea postului; c) Certificat de membru CMR cu viza pe anul în curs. d) Are vechime cel puțin un an în specialitatea postului. Concursul va consta în următoarele etape: 1. selecția dosarului pentru înscriere (proba A) și pentru stabilirea punctajului rezultat din analiza și evaluarea activității profesionale și științifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D), prevăzută în anexa nr.3 la ordin; 2. proba scrisă (proba B); 3. proba clinică/practică (proba C). Calendarul desfășurării concursului/examenului: I. Calendarul probei A și D: – 22.05.2023 – 06.06.2023, între orele 8ºº – 12ºº – Peri
Locuri de munca la stat

Șef serviciu SVSU debutant – Posturile vacante în administrația publică din România


Primăria Comunei Dealu, judeţul Harghita Expiră azi LocatieHarghita NivelFuncții de execuție Tip Permanent AngajatorPrimării CategorieFuncție contractualăAnunt Primăria Comunei Dealu, cu sediul în comuna Dealu, str. Principală nr.601, judeţul Harghita, organizează concurs pentru ocuparea unei functii contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/ 28.10.2022, respectand prevederile OUG 34/2023, după cum urmează:DENUMIREA POSTULUI: Șef serviciu SVSU debutant NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Compartiment Prevenire incendii DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40. de ore pe săptămână PERIOADA: nedeterminatăCondiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului, sunt: • Studii: superioare absolvite • Vechimea în munca: fără vechime • Vechime în domeniul studiilor: fără vechimeCALENDARUL DE DESFASURARE A CONC
Locuri de munca la stat

director medical – Posturile vacante în administrația publică din România


Spitalul Municipal Toplița, Toplița, județul Harghita Expiră in 2023-06-14 LocatieHarghita NivelFuncții de conducere Tip Permanent AngajatorInstituții locale CategorieFuncție contractualăAnunt director medical , post unicCondiții specifice de participare la concurs: – nivelul studiilor – absolvenți de învățământ universitar de lungă durată,cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină; – sunt confirmați ca medic specialist sau primar; – vechime de minimum 5 ani în specialitate.Data, ora și locul de desfăsurare a concursului: – proba scrisă în data de 26.06.2023, ora 10.00, la sediul instituției; – susţinerea proiectului de specialitate în data de 29.06.2023, ora 10.00, la sediul instituției; – proba de interviu selecție în data de 04.07.2023, ora 10.00, la sediul instituției. Data limită pană la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs este 14.06.2023,ora 14,00 la sediul instituției. Relații suplimentare detaliate privind atribuți
Locuri de munca la stat

dIRECTOR mEDICAL – Posturile vacante în administrația publică din România


Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea-Ciuc Expiră in 2023-06-12 LocatieHarghita NivelFuncții de conducere Tip Nespecificat AngajatorInstituții județene CategorieFuncție contractualăAnunt În conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinul nr. 284/2007, privind aprobarea Metodologiei-Cadru de organizare și desfășurare a concursurilor /examenelor pentru ocuparea funcției specifice comitetului director în spitalele publice.Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea-Ciuc organizează concurs/examen pentru ocuparea postului vacant de director medical, pe perioadă determinată de 4 ani, funcție specifică comitetului director, după cum urmează: 1 post director medical:La concurs/examen se pot înscrie candidații care îndeplinesc, cumulative, criiterile generale și specific: Criterii generale: - au domiciliul stabil în România; - nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra uman
Locuri de munca la stat

Medic rezident ultimul an în specialitatea Pneumologie – Posturile vacante în administrația publică din România


Spital Municipal Gheorgheni, județul Harghita Expiră azi LocatieHarghita NivelFuncții de execuție Tip Permanent AngajatorInstituții locale CategorieFuncție contractualăAnunt – 1 post de medic rezident aflat în ultimul an de rezidențiat în specialitatea Pneumologie. În cadrul compartimentului de Pneumologie. Condiții specifice: a) diplomă de licență de medic. b) adeverință de confirmare că este medic rezident aflat în ultimul an de pregătire, confirmat în specialitatea postului; c) Certificat de membru CMR cu viza pe anul în curs. Concursul va consta în următoarele etape: 1. selecția dosarului pentru înscriere (proba A) și pentru stabilirea punctajului rezultat din analiza și evaluarea activității profesionale și științifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D), prevăzută în anexa nr.3 la ordin; 2. proba scrisă (proba B); 3. proba clinică/practică (proba C).Calendarul desfășurării concursului/examenului: I. Calendarul probei A și D, pentru toate posturile de medici scoase
Locuri de munca la stat

medic veterinar grad profesional I – Posturile vacante în administrația publică din România


DIRECTIA SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR HARGHITA Expiră azi LocatieHarghita NivelFuncții de execuție Tip Temporar AngajatorInstituții regionale CategorieFuncție contractualăAnunt – MEDIC VETERINAR GRAD PROFESIONAL I, stabilită conform Ordinului ANSVSA nr.64/2007;Conform art.35 din Hotarârea nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concursPentru ocuparea unui post contractual vacant candidații trebuie să îndeplinească condiții generale, conform art.15 din Hotarârea nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,Condiţii specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractuale de execuție vacantă, încadrată pe perioadă determi
Locuri de munca la stat

Asistent medical generalist – Posturile vacante în administrația publică din România


Spital Municipal Gheorgheni, județul Harghita Expiră azi LocatieHarghita NivelFuncții de execuție Tip Permanent AngajatorInstituții locale CategorieFuncție contractualăAnunt Criterii specifice: a) detine diploma de studii postliceale sanitare, diploma de studii postliceale prin echivalare conform HG nr.797/1997; diploma de licența (după caz); b) detine diploma de bacalaureat; c) detine certificat de membru eliberat de OAMGMAMR; d) detine aviz pe anul curent sau Adeverință eliberată de OAMGMAMR; Calendarul concursului: 22.05.2023 – 06.06.2023 între orele 8,00 – 12,00 depunerea dosarelor de concurs la secretariatul spitalului; 07.06.2023 – ora 14,00 – afişarea rezultatului selectării dosarelor la avizierul principal al spitalului, cu menţiunea „admis” sau „respins”; 08.06.2023 – între orele 08,00 – 12,00 – depunerea contestaţiilor privind dosarele respinse 09.06.2023 – ora 13,00 – comunicarea rezultatelor contestaţiilor; 13.06.2023 – ora 10,00 – susţinerea probei scrise; 13.06.2023 – ora
Locuri de munca la stat

asistenți medical generalist si asistent medical de balneofizioterapie – Posturile vacante în administrația publică din România


Spital Municipal Gheorgheni, județul Harghita Expiră azi LocatieHarghita NivelFuncții de execuție Tip Permanent AngajatorInstituții locale CategorieFuncție contractualăAnunt Criterii specifice: pentru posturile de asistent medical generalist: detine diploma de studii postliceale sanitare, diploma de studii postliceale prin echivalare conform HG nr.797/1997; diploma de licența (după caz); detine diploma de bacalaureat; detine certificat de membru eliberat de OAMGMAMR; detine aviz pe anul curent sau Adeverință eliberată de OAMGMAMR; pentru postul de asistent medical de balneofizioterapie deține și specializare în balneofizioterapie;Calendarul concursului:22.05.2023 – 06.06.2023 între orele 8,00 – 12,00 depunerea dosarelor de concurs la secretariatul spitalului;07.06.2023 – ora 14,00 – afişarea rezultatului selectării dosarelor la avizierul principal al spitalului, cu menţiunea „admis” sau „respins”;08.06.2023 – între orele 08,00 – 12,00 – depunerea contestaţiilor privind dosarele respins
Locuri de munca la stat

Muncitor calificat III – 2 posturi – Posturile vacante în administrația publică din România


Primăria Municipiului Miercurea-Ciuc, Județul Harghita Expiră in 2023-06-15 LocatieHarghita NivelFuncții de execuție Tip Temporar AngajatorPrimării CategorieFuncție contractualăAnunt Primăria Municipiului Miercurea-Ciuc, Județul Harghita, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale, de execuție, vacante, de muncitor calificat tr. III – 2 posturi, la Direcţia Floricolă, spaţii verzi, baze sportive, întreţinere, transport şi piaţă.Art. 15. — Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Ec
Locuri de munca la stat

manager persoana fizică la Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc – Posturile vacante în administrația publică din România


Consiliul Judetean Harghita Expiră in 2023-06-12 LocatieHarghita NivelFuncții de conducere Tip Temporar AngajatorConsilii județene CategorieFuncție contractualăAnunt Bibliografie si tematica ANUNȚ CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI DE MANAGER AL SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ MIERCUREA CIUC Consiliul de administrație al Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc, în conformitate cu OMS nr. 1520/2016, privind Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager persoana fizică din spitalele publice din rețeaua proprie a Ministerului Sănătății și potrivit prevederilor Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager persoana fizică la Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc, aprobat prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Harghita nr. 366/2023, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de: MANAGER DE SPITAL (persoană fizică) AL SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ MIERCUREA CIUC Concursul se va
Locuri de munca la stat

Angajăm Personal Bar


Angajăm urgent personal pentru bar / lucrători comerciali (disponibili pentru relocare) la unitatea noastră din Harghita Băi. Oferim salariu motivant și cazare + 3 mese pe zi. Unitatea se afla intr-o zona turistică absolut superbă. Toate detaliile la tel. .
S.​C.​ VADOM.​SRL

Angajam Soferi Profesionisti Ce In Italia


Daca esti sofer profesionist C+E, incepator sau cu experienta,singur sau in echipaj, echipa noastra te asteapta cu : - Perioadă de instructaj plătită(pentru cei fara experienta); - Pachet salarial atractiv ( salarii cuprinse intre 2700 si 3000 euro); - Contract pe perioada nedeterminata; - Concediu anual de odihna platit; - Beneficii pentru continuitate; - Bonusuri de sarbatori; - Suport pe toata perioada contractuala; Ce îți trebuie: Permis cat. C+E; Card tahograf; Atestat transport marfă; Avem posturi disponibile pentru : prelata, frig, box (amazon), cisterna chimica, basculanta. : 07 arata numarul 866 866 MARIAN
HUMAN SOURCE

Angajam Femeie De Serviciu Urgent


Buna tuturor, Angajăm urgent femeie de serviciu (disponibilă pentru relocare) la unitatea noastră din Harghita Băi. Oferim salariu motivant și cazare + 3 mese pe zi. Unitatea se afla intr-o zona turistică absolut superbă. Toate detaliile la tel. .
S.​C.​Vadom.​SRL

Urgent! Angajam Operatori Productie In Sfantul Gheorghe (cazare Gratuita)


SC Decomar Logistic angajeaza operatori productie in Sfantul Gheorghe, domeniul automotive. Se ofera : - Diurna 45 RON/ zi si diferite bonusuri; - Prima de angajare in valoare de 400 ron Net; - Cazare gratuita la apartamente; - Transport gratuit de la cazare la fabrica, tur-retur; Pachet salarial pornind de la 3350 RON NET ( bani in mana ) Pentru mai multe informatii, va stam la dispozitie numarul de telefon :
Decomar Logistic

Artmatch Angajeaza Tehnicieni Montatori


Cautam colegi pentru Departamentul de Montaj mobilier comercial. Cerinte: Disponibilitatea pentru deplasare in tara permanent, pe intreg teritoriul Romaniei si in afara granitelor; Aptitudini tehnice si experienta in activitatea de montaj mobilier comercial; Initiativa, atentie deosebita la detalii, capacitatea de lucru in echipa; Harnic, indemanatic, serios; Permis de conducere Categoria B. Oferta: Salariul atractiv, diurna; Bonus de sofer; Instruire de specialitate la locul de munca; Cazare la pensiuni sau hoteluri; Mic dejun gratuit; Transport decontat. Pentru detalii, va rugam sa ne contactati!
ARTMATCH

Angajăm Animatori Parc De Aventură


Angajăm animatori pentru parcul de aventură (disponibili pentru relocare) la unitatea noastră din Harghita Băi. Dacă ai între 16 și 35 ani , condiție fizică bună și îți dorești să lucrezi în perioada de vară nu ezita să ne contactezi. Oferim salariu motivant și cazare + 3 mese pe zi. Unitatea se afla intr-o zona turistică absolut superbă. Toate detaliile la tel. .
S.​C.​VADOM.​SRL

Angajam Muncitor Necalificat


Angajam muncitor necalificat pentru fabricare paleti din lemn. Punct de lucru localitatea Vlahita, str. Gabor Aron, nr. 20
MIBAREX SRL
Util pentru tine
Aboneaza-te acum, e gratis!
Primeste notificari pe e-mail cand apare un anunt nou. Acum sunt 54 anunturi pentru cautarea ta.
Te poti dezabona oricand doresti
Ordonează după:
Nu rata niciun job!
Primește joburile noi direct pe email.