Primeste anunturi noi pe email!
Vreau sa primesc notificari pe email atunci când apare un nou loc de munca dupa aceste criterii:

684 Locuri de Munca in Bihor - Joburi in Bihor

Filtre
Sortare
Departament
Industrii
Tipul jobului
Nivel experienta
Companie

684 Locuri de Munca in Bihor - Joburi in Bihor

Cauta printr-o varietate mare de joburi in Bihor si aplica la cel mai potrivit loc de munca pentru experienta ta.

Cauta printr-o varietate mare de joburi in Bihor si aplica la cel mai potrivit loc de munca pentru experienta ta.

Referent-proiecte – Posturile vacante în administrația publică din România


COMUNA ȘIMIAN Expiră azi LocatieBihor NivelFuncții de execuție Tip Permanent AngajatorPrimării CategorieFuncție contractualăAnunt Bibliografie si tematica ROMÂNIA JUDEȚUL BIHOR COMUNA ȘIMIAN Comuna Șimian, sat Șimian, nr.55, județul Bihor, cod postal 417545 Tel.0259 220 094, fax. 0259 356 263 e-mail: [email protected] web-site: www.simian.roNr. 1383 din 19 aprilie 2023ANUNȚComuna Șimian, județul Bihor organizează concurs în vederea ocupării, pe durată nedeterminată, a unei funcţie contractuală vacantă. 1. Denumirea postului şi a compartimentului de muncă: • 1 post contractual de referent, grad prof.debutant- compartiment proiecte, în aparatul de specialitate al primarului comunei Șimian 2. Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.Concursul se organizează la sediul Primăriei comunei Șimian, comuna Șimian, sat Șimian, nr.55, județul Bihor, în conformitate cu Hotărârea de Guvern nr. 1.336 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind org
Locuri de munca la stat

Administrator – Posturile vacante în administrația publică din România


Primaria Comunei Hidiselu de sus Expiră in 2023-06-16 LocatieBihor NivelFuncții de execuție Tip Permanent AngajatorPrimării CategorieFuncție contractualăAnunt 1. Functia contractuala pentru care se organizeaza concursul: Functia contractuala de executie de Administrator, studii medii, din cadrul Compartimentului Administrarea Domeniului Public si Privat al Biroului Tehnic si Implementare Fonduri Europene aflat in structura aparatului de specialitate al Primarului comunei Hidiselu de Sus.2. Durata timpului de munca: Durata normala a timpului de munca de 8 ore/zi si 40 de ore/saptamana.3. Probele concursului se vor desfasura la Caminul Cultural din localitatea Hidiselu de Sus, com. Hidiselu de Sus, nr. 168, jud. Bihor (vizavi de primarie), si sunt urmatoarele: a) Selectia dosarelor de inscriere, aceasta va avea loc in termen de maximum 5 zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunere a dosarelor. b) Proba scrisa, care se va desfasura in data de 27.06.2023, incepand cu ora 11
Locuri de munca la stat

portar – Posturile vacante în administrația publică din România


Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” Oradea Expiră azi LocatieBihor NivelFuncții de execuție Tip Permanent AngajatorInstituții locale CategorieFuncție contractualăAnunt Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” Oradea, cu sediul în Oradea, str. Aluminei, nr. 88, județul Bihor, organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de PORTAR. Nivelul postului: execuție Denumirea postului: portar Studii: generale/medii Nr. posturi: 1 post Durata angajării: perioadă nedeterminatăDosarul de concurs se depune la secretariatul Liceului Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” Oradea, loc. Oradea, str. Aluminei, nr. 88, județul Bihor până în data de 09.06.2023, ora 16,00.Condițiile specifice pentru ocuparea postului: 1. atestat profesional de agent de securitate (agent de paza si ordine); 2. vechime minimă în muncă: 3 ani.Calendarul de desfăşurare a concursului:– 9 iunie 2023, ora 16.00 – data limită pentru depunerea dosarelor; – 12 iunie 2023 – selecţia dosarelor; – 12 iunie 2023, o
Locuri de munca la stat

Guard și Muncitor Calificat II (2 posturi) – Posturile vacante în administrația publică din România


Comuna Șimian, județul Bihor Expiră azi LocatieBihor NivelFuncții de execuție Tip Permanent AngajatorPrimării CategorieFuncție contractuală Comuna Șimian, județul Bihor, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale, de execuție, vacante, de guard și muncitor calificat II.Art. 15. — Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;b) cunoaște limba română, scris și vorbit;c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile
Locuri de munca la stat

Referent debutant – Posturile vacante în administrația publică din România


Comuna Șimian, județul Bihor Expiră azi LocatieBihor NivelFuncții de execuție Tip Permanent AngajatorPrimării CategorieFuncție contractuală Comuna Șimian, județul Bihor, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale, de execuție, vacante, de referent, grad profesional debutant – compartiment proiecte.Art. 15. — Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;b) cunoaște limba română, scris și vorbit;c) are capacitate de muncă în c
Locuri de munca la stat

Cercetător științific gradul II – Posturile vacante în administrația publică din România


Biblioteca Județeană Gheorghe Șincai Bihor Expiră azi LocatieBihor NivelFuncții de execuție Tip Permanent AngajatorInstituții județene CategorieFuncție contractualăAnunt Condiţile specifice de participare conform art. 16, alin. 3, lit. d din Legea 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare și a fișei de post:Să aibă diploma de licență și titlul ştiinţific de doctor în domeniul fundamental științe umaniste și arte, ramura de știință: filologie, filosofie, istorie, teologie, studii culturale, arte,Să aibă activitate de cercetare-dezvoltare în specialitate sau în învăţământul superior de cel puţin 8 ani; pentru candidaţii care provin din afară învăţământului superior sau a cercetării ştiinţifice, o vechime de 12 ani în profilul postului; filologie, filosofie, istorie, teologie, studii culturale, arte,Perfecționări/specializări: curs de specializare carte veche sau alte cursuri de specializare legate de patrimoniul mobil (conservare, bibliologie),Limbi straine: cunoaşte
Locuri de munca la stat

Îngrijitor – Posturile vacante în administrația publică din România


Liceul Teoretic Petofi Sandor Expiră in 2023-06-20 LocatieBihor NivelFuncții de execuție Tip Temporar AngajatorInstituții locale CategorieFuncție contractualăAnunt 1 Post Îngrijitor cladiri Absolvent de XII clase cu examen de bacalaureat Date contact Liceul Teoretic ” Petofi Sandor” Săcueni, tel 0259352539
Locuri de munca la stat

MUNCITOR CALIFICAT – Posturile vacante în administrația publică din România


Colegiului Național „Emanuil Gojdu” Oradea Expiră in 2023-06-29 LocatieBihor NivelFuncții de execuție Tip Permanent AngajatorInstituții locale CategorieAlte functiiAnunt ANUNŢ ORGANIZARE CONCURS Colegiului Național „Emanuil Gojdu” Oradea, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă vacanta (nedeterminata) a funcției de MUNCITOR CALIFICAT . Pentru a ocupa un post contractual vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform Regulamentului – cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1336/2022, cu modificările și completările ulterioare:a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România; b) cunoaște limba română scris și vorbit; c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; d) are capacitatea deplină de exercițiu; e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale
Locuri de munca la stat

Îngrijitor – Posturile vacante în administrația publică din România


Clubul Sportiv Bihorul Beiuș, județul Bihor Expiră in 2023-06-13 LocatieBihor NivelFuncții de execuție Tip Permanent AngajatorInstituții locale CategorieFuncție contractualăAnunt Clubul Sportiv Bihorul Beiuș, județul Bihor, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale, de execuție, vacante, de îngrijitor.Art. 15. — Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;b) cunoaște limba română, scris și vorbit;c) are capacitate de muncă
Locuri de munca la stat

îngrijitor I-M,​ post vacant,​ pe perioadă nedeterminată – Posturile vacante în administrația publică din România


Colegiul Tehnic “Traian Vuia” Oradea, Oradea, județul Bihor Expiră in 2023-06-16 LocatieBihor NivelFuncții de execuție Tip Permanent AngajatorInstituții locale CategorieFuncție contractualăAnunt îngrijitor I-M, post vacant, pe perioadă nedeterminată;numărul de posturi: 1.Condiţii specifice de participare la concurs: 1. Studii de specialitate: studii medii; 2. Abilități, calități și aptitudini necesare: comunicare, muncă în echipă; 3. Vechime – nu este cazul.Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs: – termenul de depunere a dosarelor (10 zile lucrătoare de la afişare):31.05-16.06.2023, ora 8-16.00, la sediul instituţiei; – selecţia dosarelor: 19.06.2023, ora 8.00, la sediul instituţiei; – proba practică în data de 27.06.2023, ora 10.00, la sediul instituției; – afişarea rezultatelor de la proba practică: 27.06.2023 ora 13.00 – proba interviu în data de 28.06.2023 , ora 11.30, la sediul instituției. – afişarea re
Locuri de munca la stat

Îngrijitor – Posturile vacante în administrația publică din România


Liceul Teoretic Petofi sandor Expiră in 2023-06-20 LocatieBihor NivelFuncții de execuție Tip Temporar AngajatorInstituții locale CategorieFuncție contractualăAnunt 1 Post ingrijitor I M, Probă scrisă şi practică a. Data si ora desfăşurării : 26.06.2023 , ora 9,00 respectiv ora 12,00 b. Locul desfăşurării: Sediul Liceului Teoretic „Petőfi Sándor” Săcueni Proba / interviu,a. Data si ora desfăşurării : 28.06.2023, ora 9,00, b. Locul desfăşurării: Sediul Liceului Teoretic „Petőfi Sándor” Săcueni.Probele sunt eliminatorii, punctajul minim obţinut la fiecare proba fiind de 50 puncte [email protected], nr telefon 0259352539
Instituii locale

Muncitor in constructii gips carton si finisaje


Companie cu lucrari in Oradea si judetul Bihor angajam urgent muncitori pentru gips carton si finisaje cu disponibilitate de deplasare in judet. salariul se ofera in functie de calificare se ofera masa la pranz se ofera bonus la sfarsitul fiecarei lucrari in functie de productia realizataCaracteristici Domeniu activitate: Constructii Tip colaborare: Perioada nedeterminata Locatie job: mobilitate / activitate teren Pot aplica studenti: da Beneficii: asigurare / decont transport, bonus de performanta, tichete de masa, training / calificare Trimite CV Aplicare CV Pentru a putea incarca si trimite CV-ul trebuie sa te autentifici! Trimite CV

Bucătar calificat – Posturile vacante în administrația publică din România


Spitalul Municipal Salonta Expiră azi LocatieBihor NivelFuncții de execuție Tip Permanent AngajatorInstituții locale CategorieFuncție contractualăAnunt 1 bucătar calificat (studii M,G) în cadrul blocului alimentar Condiţii specifice de participare la concurs: – şcoala generalǎ – certificat de absolvire curs calificare bucătar – fără condiţie de vechime Calendarul desfăşurării concursului NR. CRT. DATA/ ORA DESCRIEREA ACŢIUNII 1 19.05.2023 Publicarea anunţului pentru concurs la avizier, pe site-ul spitalului şi pe portalul posturi.gov.ro 2 07.06.2023 ora 14:00 Termen de depunere a dosarelor de concurs 3 08.06.2023 ora 11:00 Selecţia dosarelor de concurs 4 08.06.2023 ora 14:00 Afişare rezultate la proba selectǎrii dosarelor 5 09.06.2023 ora 14:00 Termen depunere contestaţii de cǎtre candidaţii al caror dosar a fost respins la selecţia dosarelor 6 12.06.2023 ora 14:00 Termen soluţionare contestaţii 7 14.06.2023 ora 09:00 Proba scrisǎ 8 14.06.2023 ora 14:00 Afişare rezultate la proba scris
Locuri de munca la stat

administrator de patrimoniu – 0.​5 post – Posturile vacante în administrația publică din România


Centrul Județean de Resurse și Asistență educațională Bihor Expiră azi LocatieBihor NivelFuncții de execuție Tip Permanent AngajatorInstituții județene CategorieFuncție contractualăAnunt Bibliografie si tematica Condiții specifice:studii universitare absolvite în domeniul ingineriei sau științelor economice;vechime în muncă – min. 10 ani;vechime în specialitatea studiilor – min. 10 ani;cunoștințe de operare pe calculator (pachetul Office; folosirea aplicațiilor și programelor specifice).Calendarul concursului pentru ocuparea postului de administrator de patrimoniu: 15.05.2023 – Publicarea anunțului pentru ocuparea postului16.05. – 08.06.2023, ora 13.00 – Depunerea dosarelor de concurs la adresa unității de pe str. Gheorghe Barițiu, nr.9/A, Oradea09.06.2023 – Selecția dosarelor de către membrii comisiei de concurs09.06.2023 – ora 12.00 – Afișarea rezultatelor în urma selecției dosarelor09.06.2023 – între orele 12.00 – 15.00 – Depunerea eventualelor contestații privind rezultatele selecț
Locuri de munca la stat

2 post Referent-proiecte – Posturile vacante în administrația publică din România


COMUNA ȘIMIAN Expiră in 2023-06-12 LocatieBihor NivelFuncții de execuție Tip Permanent AngajatorPrimării CategorieFuncție contractualăAnunt Bibliografie si tematica ANUNȚ Comuna Șimian, județul Bihor organizează concurs în vederea ocupării, pe durată nedeterminată, de două funcţii contractuale vacante.Denumirea postului şi a compartimentului de muncă:2 post contractual de referent, grad prof.debutant- compartiment proiecte, în aparatul de specialitate al primarului comunei ȘimianDurata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână. Concursul se organizează la sediul Primăriei comunei Șimian, comuna Șimian, sat Șimian, nr.55, județul Bihor, în conformitate cu Hotărârea de Guvern nr. 1.336 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.Condiţiile generale şi specifice prevăzute în fişa postului: Funcția –referent, 1 post3.1 Nivelul studiilor:
Locuri de munca la stat

Îngrijitor – Posturile vacante în administrația publică din România


Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” Oradea Expiră in 2023-06-16 LocatieBihor NivelFuncții de execuție Tip Permanent AngajatorInstituții locale CategorieFuncție contractualăAnunt Liceul Ortodox “Episcop Roman Ciorogariu” Oradea, cu sediul în Oradea, strada Aluminei, nr. 88, anunţă organizarea concursului pentru ocuparea unui post vacant de ÎNGRIJITOR Concursul se organizează la sediul Grădiniței cu program prelungit nr.23, structură a Liceului Ortodox “Episcop Roman Ciorogariu” Oradea, în data de 22.06.2023, după cum urmează: ● ora 10,00 proba practică ● ora 12.00 interviu. Afişarea rezultatelor: 23.06.2023, ora 10,00 Depunerea contestaţiilor: 23.06.2023, între orele 10,00-16,00 Afişarea rezultatelor finale: 26.06.2023, ora 10,00Dosarele pentru concurs se vor depune la secretariatul Liceului Ortodox “Episcop Roman Ciorogariu” Oradea, strada Aluminei, nr. 88, până la data de 16.06.2023, între orele 8,00 – 16,00.CONDIȚII SPECIFICE PENTRU OCUPAREA POSTULUI: · Studii generale sau stud
Locuri de munca la stat

Secretar- post didactic – auxiliar – Posturile vacante în administrația publică din România


Liceul Teoretic„Gabriel Țepelea” Borod, Borod, jud. Bihor Expiră in 2023-06-22 LocatieBihor NivelFuncții de execuție Tip Permanent AngajatorInstituții locale CategorieFuncție contractualăAnunt secretar- post didactic – auxiliar ;post vacant , pe perioadă nedeterminată; numărul de posturi: 1 post .Condiţii specifice de participare la concurs: 1. Studii de specialitate: studii superioare absolvite cu diplomă de licență 2. Cunoștințe privind întocmirea și administrarea corespondenței oficiale 3. Cunoștințe de utilizare și operare PC ( Microsoft OFFICE , Poșta electronică, Internet Explorer) 4. Abilități de relaționare – comunicare cu întreg personalul unității și cu alte instituții abilitate 5. Cunoașterea și aplicarea legislației în vigoare 6. Disponibilitate la timp de lucru prelungit 7. Vechime : 1 anCalendarul de desfăşurare a concursului, Transmiterea anunțului: 30.05.2023 Publicarea anunțului la sediul unității și pe pagina de internet a acesteia ( cu cel puțin 15 zile lucrătoare în
Locuri de munca la stat

Inginer In Industria Textila


Cerinte: - dinamic; - cunostinte operare calculator; - deschis sa invete lucruri noi; - spirit de echipa, atentie la detalii, - cunoasterea limbii engleze sau franceza constituie avantaj; Se ofera : - pachet salarial in concordanta cu experienta profesionala; - prime cu ocazia sarbatorilor ; - tichete de masa de 30 lei/zi; - mediu de lucru competitiv cu perspective de viitor; - transport asigurat;
SC LIVARO SRL

Angajam Cusatori Pe Strobel


Societate din Livada de Bihor , angajam barbati pentru coasere pe stobel, fete de incaltaminte pentru claparii de ski Se ofera : pachet salarial motivant, tichete de masa de 30 lei/zi, prime lunare extra si transport gratuit.
SC LIVARO SRL

Angajăm Tâmplar


Căutăm un tâmplar cu experiență în producția de mobilă pentru a se alătura echipei noastre dintr-o firmă de producție de mobilă de înaltă calitate. Candidatul ideal trebuie să fie capabil să execute sarcinile tâmplăriei, cum ar fi asamblarea componentelor de mobilă, precum și să aibă experiență în lucrul cu diverse materiale(Pal și MDF) De asemenea, candidatul ideal trebuie să aibă cunoștințe despre instrumente și echipamente de tâmplărie și să fie capabil să lucreze în mod independent sau în cadrul unei echipe, în funcție de necesități. Este esențial ca, candidatul să fie atent la detalii, să fie capabil să lucreze la un ritm rapid și să aibă o atitudine pozitivă și orientată spre rezolvarea problemelor. Dacă sunteți o persoană pasionată de producția de mobilă și sunteți în căutarea unei noi provocări într-o companie în domeniul producției de mobilă, atunci vă rugăm să aplicați la această poziție. Vă așteptăm cu nerăbdare să faceți parte din echipa noastră! Salariul se va stabili în f
Trendy Mob
Util pentru tine
Aboneaza-te acum, e gratis!
Primeste notificari pe e-mail cand apare un anunt nou. Acum sunt 684 anunturi pentru cautarea ta.
Te poti dezabona oricand doresti
Ordonează după:
Nu rata niciun job!
Primește joburile noi direct pe email.