Inginer executie retele edilitare apa-canal si gaze

Companie verificată
Aplica rapid
Locație: Bucuresti

Tip job: FullTime


Descrierea postului

Raspunde de analizarea documentatiei tehnice de executie si de respectarea si aplicarea acesteia si de analizarea modificarilor primite de la client pe care le inainteaza la proiectare; Coordoneaza activitatea de executie si se asigura ca executia lucrarilor are loc numai pe baza proiectelor si a detaliilor de executie din proiectele verificate de un verificator de proiecte atestat; Coordoneaza echipa de executie lucrari.


Cerințele postului

Experienta minim 3 ani in domeniul retele edilitare apa-canal si gaze.

Facultatea de instalatii, Autorizatie ANRE pentru executie instalatii.

Pemis auto cat B.


Responsabilitățile postului:

- Intocmeste toate documentele cerute de prevederile legale pentru activitatea de executie;

- Completeaza registrul unic de evidenta;

- Tine la zi registrul de evidenta a lucrarilor (registrul de santier) pe care le coordoneaza si introduce in baza de date a firmei, GITS, datele cu privire la lucrarile executate;

- Participa la predarea-primirea frontului de lucru si asigura organizarea de santier;

- Verifica pe tot parcursul lucrarilor daca sii cum s-a executat operatia de imprejmuire a zonei de lucru cu banda avertizoare, semnalizatoare de circulatie si/sau semnalizatoare de locuri periculoase si elemente de identificare santier;

- Urmareste in permanenta cum s-au executat, sprijinirile de maluri;

- Este obligat sa verifice daca sunt asigurate dispozitivele, sculele, echipamentele, aparatele si materialele necesare, daca acestea au date de identificare/agremente tehnice, daca sunt la parametrii de functionare si daca nu prezinta defecte ;

- Face prezenta si pontajul personalului din subordine si verifica si vizeaza fisele de lucru in vederea calcularii manoperei;

- Opreste executarea lucrarilor in cazul unor abateri grave de la normele de calitate sau in caz de pericol pentru securitatea muncii si anunta conducerea societatii;

- Efectueaza prospectare, ofertare, vizionari si intocmeste relevee

- Repartzeaza sarcinile subordonatilor si controleaza modul de realizare al acestora;

Tab Salariu